Η προκήρυξη για το πρωτάθλημα Εφήβων, Παίδων για το 2020–2021


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΦΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020–2021 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.Κ., της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2020–2021 της Ε.ΚΑ.Σ.Κ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2020-2021 της Ε.Ο.Κ. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ


τα Πρωταθλήματα Κρήτης Εφήβων - Παίδων αγωνιστικής περιόδου 2020-2021, με τους παρακάτω όρους: 


ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία που είναι γραμμένα στη δύναμη της Ε.ΚΑ.Σ.Κ.. Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 24.8.1998, δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό έχουν και όσα νέα σωματεία υποβάλλουν στην Ε.ΚΑ.Σ.Κ. μέχρι την προηγουμένη της κληρώσεως των πρωταθλημάτων δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η εγγραφή των νέων σωματείων στη δύναμη της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Κ., μαζί με έγγραφη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

α) Στο Πανελλήνιο και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 2003, 2004 και 4 αθλητές του 2005 και νεότεροι. 

β) Στο Πανελλήνιο και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Παίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2005 και νεότεροι. 

Η χρησιμοποίηση παίδων στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Εφήβων δεν θα αποτελεί πρόβλημα στην Ε.Ο.Κ. για την ταυτόχρονη διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων. 

Επισημαίνεται ότι στην προκριματική και τελική φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αποκλειστικά και μόνον δώδεκα (12) αθλητές, που θα αναγράφονται σε ονομαστική κατάσταση που θα κατατίθεται, πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε φάσης, στην γραμματεία των αγώνων, χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης αθλητή, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία κατά την διάρκεια της διοργάνωσης. Η αντικατάσταση αθλητών επιτρέπεται μόνο από την προκριματική φάση στην τελική. 


ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Λόγω του COVID-19, οι κληρώσεις θα διεξαχθούν την Τέταρτη 16/9/2020, και ώρα 18.00 στα γραφεία της 

ΕΚΑΣΚ( οδός Σπύρου Μουστακαλή, κλειστό γυμναστήριο Λίντο).
Η έναρξη των πάσης φύσεως πρωταθλημάτων, θα ανακοινωθούν σε επόμενο χρόνο. 


ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 


Α ́ ΦΑΣΗ 

Τα σωματεία που δικαιούνται συμμετοχή στο πρωτάθλημα σύμφωνα με την κατάταξη της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020, είναι: 

ΡΕΘΥΜΝΟ BC 

ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ 

ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ 

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ 

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΟΝΑ 

ΟΑΧ 

ΟΦΗ 

ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ 

ΑΟΚΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 


Στην Α’ Φάση τα Σωματεία θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με την κλήρωση και το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.
Μετά την διεξαγωγή της Α’ φάσης [κανονική περίοδος] οι ομάδες κατατάσσονται με βάση τα αποτελέσματα τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΚΑΣΚ. 

Οι δύο (2) τελευταίες ομάδες της Α’ Κατηγορίας σύμφωνα με την κατάταξη υποβιβάζονται στην Β’ Κατηγορία για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 

Σε περίπτωση που σωματείο δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Εφήβων για την αγωνιστική περίοδο 2020-21 δεν θα μπορεί να λάβει μέρος ούτε στη Β’.
Για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 θα μπορεί να συμμετέχει μόνο στη Β’ κατηγορία Εφήβων ως υποβιβασμένη. 


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Τα σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή και δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας είναι: 


ΑΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ 

ΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΟΑΣΗ 

ΚΥΔΩΝ 


Α ΦΑΣΗ 

Τα Σωματεία θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με την κλήρωση και το πρόγραμμαπουθακαταρτισθεί. ΣεπερίπτωσηπουοιομάδεςτηςΒκατηγορίαςΕφήβωνκαταλήξουν να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, λιγότερες από έξι (6), η Α φάση θα διεξαχθεί σε τρεις (3) γύρους. 

Οι δύο πρώτες ομάδες της Β’ Κατηγορίας σύμφωνα με την κατάταξη προβιβάζονται στην Α’ κατηγορία για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 


Β ΦΑΣΗ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ 

Στη φάση αυτή, θα συναντηθούν σε αγώνα μπαράζ, ο πρώτος Β κατηγορίας (Β1) με τον τέταρτο της Α κατηγορίας (Α4) σε ουδέτερη ή κοινή έδρα. 

Η νικήτρια ομάδα προκρίνεται στη Γ ́ φάση. 


Γ’ ΦΑΣΗ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ 

Στη φάση αυτή προκρίνονται οι τρείς (3) πρώτες ομάδες της Α’ κατηγορίας (Α1, Α2, Α3) και η νικήτρια ομάδα από τον αγώνα μπαράζ του Α4 με τον Β1.
Οι 4 αυτές ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους σε Final four, σε ημερομηνίες και γήπεδο που θα οριστούν από την Ε.Π. της ΕΚΑΣΚ ως έξης: Α1 – Β1 ή Α4 (1) και A2 - A3 (2) 

Οι αγώνες για το Πρωτάθλημα των Εφήβων Α’ και Β’ θα διεξάγονται Κυριακή. 

Η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. διατηρεί το δικαίωμα ορισμού και δεύτερης αγωνιστικής ημέρας μέσα στην ίδια εβδομάδα στην περίπτωση που θα κρίνει αυτό αναγκαίο. 

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ́ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α’ ΦΑΣΗ 

Τα σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή και δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας είναι: 

ΑΟ ΚΥΔΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ 

ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ 

ΡΕΘΥΜΝΟ BC 

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ 

Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ 

ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ 

ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 


Στην Α’ Φάση τα Σωματεία της Α’ κατηγορίας θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες, σύμφωνα με την κλήρωση και το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.
Μετά την διεξαγωγή της Α’ φάσης [κανονική περίοδος] οι ομάδες κατατάσσονται με βάση τα αποτελέσματα τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΚΑΣΚ. 

Οι δύο (2) τελευταίες ομάδες της Α’ Κατηγορίας σύμφωνα με την κατάταξη υποβιβάζονται στην Β’ Κατηγορία για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 

Σε περίπτωση που σωματείο δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Παίδων για την αγωνιστική περίοδο 2020-21 δεν θα μπορεί να λάβει μέρος ούτε στη Β’.
Για την αγωνιστική περίοδο 2021-22 θα μπορεί να συμμετέχει μόνο στη Β’ κατηγορία Παίδων ως υποβιβασμένη. 

Τα σωματεία που προκρίνονται στην δεύτερη φάση έχουν δικαίωμα να συμπεριλάβουν στην δύναμή τους δυο (2) αθλητές που δεν είχαν δηλωθεί στην πρώτη φάση ή είχαν δηλωθεί στην δεύτερη ομάδα του σωματείου. 

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές. 


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β ́ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Επιτρέπεται στα σωματεία η συμμετοχή 2ης ομάδας στο πρωτάθλημα Παίδων Β ́, υπό την προϋπόθεση ότι το σωματείο θα καλύπτει τα έξοδα αμοιβών διαιτησίας και γραμματείας όλων των αγώνων της (εντός και εκτός έδρας) στη προκριματική φάση. Οι δεύτερες ομάδες θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα με ονομαστική κατάσταση θεωρημένη από την ΕΚΑΣΚ, η οποία θα συνοδεύεται από τα δελτία των αθλητών και θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Ένωσης το αργότερο μέχρι το πρωί της ημέρας της κληρώσεως. 


Α’ ΦΑΣΗ 

Τα σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή και δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας είναι: 


ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

ΔΕΙΛΙΝΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 

ΜΕΣΣΑΡΑ 

ΝΕΑΠΟΛΗ 

ΟΦΗ 2 

ΟΦΣΧ 

ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ 

ΧΑΝΙΑ BC 

ΑΟ ΓΙΟΥΧΤΑΣ 

ΑΕ ΔΙΑΠΛΑΣΗ 

ΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 

ΑΟΝΑΗΡΟΔΟΤΟΣ 

ΑΟΑΝ 


Στην Α’ Φάση τα Σωματεία της Β’ κατηγορίας θα χωριστούν σε δύο (2) ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια ως εξής: 


Α’ όμιλος (ΔΥΣΗ) 

ΟΦΣΧ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΑ BC 

Β’ όμιλος (ΑΝΑΤΟΛΗ) ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 

ΑΟΑΝ ΔΙΑΠΛΑΣΗ 

Οι υπόλοιπες ομάδες του Ηρακλείου (ΔΕΙΛΙΝΟ, ΗΡΟΔΟΤΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2, ΟΦΗ 2, ΜΕΣΣΑΡΑ, ΓΙΟΥΧΤΑΣ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ) θα συμπληρώσουν τους ομίλους μετά από κλήρωση και θα συναντηθούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες σύμφωνα με την κλήρωση και το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί. 

Μετά την διεξαγωγή της Α’ φάσης [κανονική περίοδος] οι ομάδες κατατάσσονται με βάση τα αποτελέσματά τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΚΑΣΚ.
Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη σύμφωνα με την κατάταξη από κάθε όμιλο προβιβάζεται στην Α’ κατηγορία για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 

Οι πρώτες ομάδες των δυο ομίλων της Β ́ κατηγορίας, θα συναντηθούν σε ένα αγώνα μπαράζ σε ουδέτερη ή κοινή έδρα και η νικήτρια ομάδα του αγώνα αυτού, προκρίνεται στη Β φάση. 

Επισημαίνεται ότι:
η συμμετοχή της 2ης ομάδας επιτρέπεται, χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα να συνεχίσει στη 2η φάση των πρωταθλημάτων καθώς και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 


Β ΦΑΣΗ 

Στη φάση αυτή, θα συναντηθούν σε αγώνα μπαράζ, ο νικητής του αγώνα της Β κατηγορίας (Β1) με τον τέταρτο της Α κατηγορίας (Α4) σε ουδέτερη ή κοινή έδρα. 

Η νικήτρια ομάδα προκρίνεται στη Γ ́ φάση. 


Γ’ ΦΑΣΗ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 

Στη φάση αυτή προκρίνονται οι τρείς (3) πρώτες ομάδες της Α’ κατηγορίας (Α1, Α2, Α3) και η νικήτρια ομάδα από τον αγώνα μπαράζ του Α4 με τον Β1.
Οι 4 αυτές ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους σε Final four, σε ημερομηνίες και γήπεδο που θα οριστούν από την Ε.Π. της ΕΚΑΣΚ ως έξης: Α1 – Β1 ή Α4 (1) και A2 - A3 (2) 

Οι ηττημένοι (1) – (2) θα συναντηθούν στο μικρό Τελικό και οι νικητές (1) – (2) στο μεγάλο Τελικό. 

Οι αγώνες για το Πρωτάθλημα των Παίδων Α’ και Β’ θα διεξάγονται Σάββατο. 

Η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. διατηρεί το δικαίωμα ορισμού και δεύτερης αγωνιστικής ημέρας μέσα στην ίδια εβδομάδα στην περίπτωση που θα κρίνει αυτό αναγκαίο. 


ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ 

Οι Πρωταθλήτριες Ομάδες της Κρήτης Παίδων - Εφήβων μετέχουν στους αγώνες για τα αντίστοιχα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Στις Πρωταθλήτριες Ομάδες θα απονεμηθούν κύπελλα και στους αθλητές τους μετάλλια και διπλώματα. 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ Ε.ΚΑ.Σ.Κ. 

Η συγκρότηση - λειτουργία των μικτών ομάδων Ε.ΚΑ.Σ.Κ. θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 90,91,92,93, και 94 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. και τις άλλες διατάξεις που αναφέρονται στον ίδιο Κανονισμό και τον ισχύοντα Νόμο περί κλιμακίων Εθνικών Ομάδων. 


ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΚΡΙΤΩΝ 


Τα γηπεδούχα σωματεία θα καταβάλουν τα έξοδα διαιτητών – κριτών αποκλειστικά πριν την έναρξη του αγώνα, αλλιώς δεν θα διεξάγεται ο αντίστοιχος αγώνας και θα μηδενίζεται το σωματείο. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν διεξαχθεί ο αγώνας είτε για μη προσέλευση του ενός σωματείου , είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο και οι διαιτητές και κριτές είναι παρόντες, αφού δεν έχουν ειδοποιηθεί τουλάχιστον μια μέρα νωρίτερα για την αναβολή αυτή τότε θα πρέπει το υπαίτιο Σωματείο να καταβάλει όλα τα έξοδα του αγώνα που δεν έγινε στον αμέσως επόμενο αγώνα του Σωματείου διαφορετικά δεν θα διεξάγεται. Εφόσον ορισμένος διαιτητής ή κριτής δεν προσέλθει εγκαίρως στον αγώνα δεν θα αμείβεται. 

Στην αρχή των πρωταθλημάτων θα υπάρξει παράβολο συμμετοχής 80,00 ευρώ, για την πληρωμή των μετακινήσεων, ημεραργιών των διαιτητών και κριτών. Τα παράβολα θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί τουλάχιστον μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε πρωταθλήματος. 

Αν υπάρξουν υπόλοιπα ή διαφορές θα υπάρξει δεύτερο παράβολο που θα καταβληθεί τέλος Μαΐου 2021. 

Τα παράβολα θα καταβάλλονται στο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΚΑΣΚ – με την αιτιολογία συνδρομή πρωταθλήματος- (ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK – 0026-0276-23-0100297516). 

Τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να ορίσουν τιμή εισόδου (εισιτήριο) στους αγώνες και θα υπόκεινται σε όλες τις κατά το Νόμο διατάξεις. 


ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΓΕΝΙΚΑ 
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος που δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς της ΕΟΚ και δεν καθορίζεται από τη παρούσα προκήρυξη, καθώς και για κάθε ασάφεια που χρειάζεται αποσαφήνιση και για τη συμπλήρωση τυχόν κενών που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή των διατάξεων, η αρμοδιότητα ρύθμισης ανήκει στο Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. μετά από σχετική πρόταση της Ε.Π. 

Οι αποφάσεις αυτές του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. έχουν την αυτή ισχύ με τις διατάξεις που διασαφηνίζουν ή συμπληρώνουν και είναι άμεσα εφαρμόσιμες. 

 

Share on Google Plus

About Kritikobasket.gr_admin

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.