6ο Εργασιακό μπάσκετ Ηρακλείου | Τα αποτελέσματα βαθμολογίες και η συνέχεια.Συνεχίζεται το 6ο Εργασιακό μπάσκετ Ηρακλείου, που διοργανώνει ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Ηρακλείου.(ΔΟΠΑΦΜΑΗ), υπό την αιγίδα του Δήμου, με την συμμετοχή  60 ομάδων-φορέων, με 914 αθλητές και θα διεξαχθούν  325 αγώνες σε τρεις κατηγορίες Α-Β- Γ, στα κλειστά Γυμναστήρια "Δυο Αοράκια", Αλικαρνασσού, και ΒΑΚ. 

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων, βαθμολογίες και το πρόγραμμα  .
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ 56-28
RETRO 23 ΣΚΟΥΡΑΣ 55-36
ΚΑΒΑ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΡΗΤΙΔΑ 29-54
ΟΠΤΙΚΟΙ ΥΠΑ 24-35
INTERNUS ΔΑΣΚΑΛΟΙ 58-31
ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ ΒΑΓΙΩΝΙΑ 37-50
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΛΑΓΝΙ 25-39
ΚΟΥΤΡΗΣ ΙΤΕ 47-44
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΜΕ 35-48
ΚΑΛΤΣΟΜΑΝΙΑ Π. ΗΡΟΔΟΤΟΥ 42-53
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΒΟΛΗ
ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ 66-30
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Α. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 50-29
Π.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 38-29
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΗΡΟΔΟΤΟ ΜΕΛΗ 37-36
Π. ΟΦΗ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 58-37
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΕΑΠ 52-39
ΜΕΡΑΣΤΡΙ CRETAPHON 28-35
CGP ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ 41-42
Π. ΧΑΟΧ Π. ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ 27-35
OFF ROAD CLUB ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30-35
Π.Σ. ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΟΡΟΣ ΜΕΛΗ 26-39
ΟΤΕ ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ 40-43

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 25/5-3/6
ΓΗΠΕΔΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓ ΚΑΤΗ ΟΜΙΛΟ ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΠΕ 25/5 20:00 7 Η Β Β MOΥΣ. ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΣΑΡΑ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΠΕ 25/5 21:30 7 Η Β B Π.Σ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΠΑ 26/5 20:00 7 Η Β Β ΜΕΛΕΣΣΕΣ HAMED
ΑΟΡΑΚΙΑ ΠΑ 26/5 21:30 7 Η Β Γ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ RETRO 23
ΑΛΙΚΑΡΝ ΠΑ 26/5 20:30 7 Η Β Γ ΚΡΗΤΙΔΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΠΑ 26/5 22:00 7 Η Β Γ ΠΑΓΝΗ ΚΑΒΑ ΠΕΤΡΑΚΗ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΣΑ 27/5 10:00 7 Η Β Γ ΥΠΑ ΣΚΟΥΡΑΣ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΣΑ 27/5 11:30 1 Η Γ 1-9 ΒΑΓΙΩΝΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΣΑ 27/5 13:00 1 Η Γ 1-9 EΠΙΣΚΟΠΗ ΙΝΤΕRNOUS
ΒΑΚ ΣΑ 27/5 10.00 1 Η Γ 1-9 ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΒΑΚ ΣΑ 27/5 11.30 1 Η Γ 10-15 ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΑΣΤΡΙ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΔΕ 29/5 17.00 7 Η Β Α Π. ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ Π. Σ. ΡΩΜΑΝΟΣ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΔΕ 29/5 18.30 8 Η Α Β ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠ ΠΟΑ ΜΕΛΗ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΔΕ 29/5 20.00 8 Η Α Β ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ ΚΑΛΤΣΟΜΑΝΙΑ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΔΕ 29/5 21.30 8 Η Α Β Π. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΔΕ 29/5 19.00 8 Η A Α Α. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΔΕ 29/5 20.30 8 Η A Α COSMOS SPORT ITE
ΑΛΙΚΑΡΝ ΔΕ 29/5 22.00 8 Η A A ΕΛΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΤΡ 30/5 20:00 1 Η Γ 10-15 CGP SMED
ΑΟΡΑΚΙΑ ΤΡ 30/5 21:30 8 Η Α Β Π. ΟΦΗ ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΤΡ 30/5 20:30 8 Η Α Α ΑΛΑΓΝΙ ΚΟΥΤΡΗΣ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΤΡ 30/5 22:00 1 Η Γ 10-15 CRETAPHON ΣΕΑΠ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΤΕ 31/5 20:00 7Η Β A ΤΕΕ ΤΑΚ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΤΕ 31/5 21:30 7 Η Β A ΗΡΟΔΟΤΟ ΜΕΛΗ Π. ΧΑΟΧ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΤΕ 31/5 20:30 7 Η B Α ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΡΟΣ ΜΕΛΗ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΤΕ 31/5 22:00 8 Η B B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 1-10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΓΗΠΕΔΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓ ΚΑΤΗ ΟΜΙΛΟ ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΠΕ 1/6 18.00 8 Η Β Β ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΠΕ 1/6 19.45 8 Η Β Β ΠΑΛ.ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΜΕΛΛΕΣΣΕΣ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΠΕ 1/6 21.30 7 Η Α Β ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΑ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΠΕ 1/6 19.30 8 Η Β Β ΕΛΚΕΘΕ HAMED
ΑΛΙΚΑΡΝ ΠΕ 1/6 21.15 8 Η Β Γ RETRO 23 ΚΡΗΤΙΔΑ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΠΑ 2/6 18.00 8 Η Β Γ ΣΚΟΥΡΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΠΑ 2/6 19.45 9 Η Α Α ΚΟΥΤΡΗΣ Α.Τ.ΠΕΡΙΦ-ΑΣΤΥ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΠΑ 2/6 21.30 8 Η Β Γ ΟΠΤΙΚΟΙ ΚΑΒΑ ΠΕΤΡΑΚΗ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΠΑ 2/6 19.30 8 Η Β Γ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΓΝΗ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΠΑ 2/6 21.15 9 Η Α Α ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΣΑ 3/6 10.00 2 Η Γ10-15 Β-ΦΑΣΗ SMED ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΣΑ 3/6 11.45 2 Η Γ1-9 Β-ΦΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΣΑ 3/6 13.30 2 Η Γ1-9 Β-ΦΑΣΗ INTERNUS ΒΑΓΙΩΝΙΑ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΣΑ 3/6 10.00 2 Η Γ10-15 Β-ΦΑΣΗ CGP ΣΕΑΠ

ΑΛΙΚΑΡΝ ΣΑ 3/6 11.45 2 Η Γ10-15 Β-ΦΑΣΗ GRETAPHON ΜΕΡΑΣΤΡΙ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΣΑ 3/6 13.30 2 Η Γ1-9 Β-ΦΑΣΗ ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΤΡ 6/6 18.00 8 Η Β Α ΠΟΡΟΣ ΜΕΛΗ Π.ΑΝΔΡΟΓΕΑ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΤΡ 6/6 19.45 8 Η Β Α ΧΑΟΧ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΤΡ 6/6 21.30 9 Η Α Β ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ ΚΑΛΤΣΟΜΑΝΙΑ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΤΡ 6/6 19.30 8 Η Β Α OFF ROAD CLUB ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΤΡ 6/6 21.15 8 Η Β Α Π,Σ. ΡΩΜΑΝΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΜΕΛΗ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΤΕ 7/6 18.00 9 Η Α Α ΙΤΕ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΤΕ 7/6 19.45 9 Η Α Α COSMOS SPORT ΑΛΑΓΝΙ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΤΕ 7/6 21.30 9 Η Α Β ΠΟΑ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΤΕ 7/6 19.30 9 Η Α Β ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΤΕ 7/6 21.15 9 Η Α Β ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑ Π.ΗΡΟΔΟΤΟΥ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΠΕ 8/6 18.00 9 Η Β Β ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΠΕ 8/6 19.45 9 Η Β Β ΜΕΛΕΣΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΠΕ 8/6 21.30 9 Η Β Γ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΡΗΤΙΔΑ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΠΕ 8/6 19.30 9 Η Β Β ΕΛΚΕΘΕ Π.ΜΕΣΣΑΡΑ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΠΕ 8/6 21.15 9 Η Β Β HAMED ΟΤΕ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΠΑ 9/6 18.00 3 Η Γ1-9 Β-ΦΑΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΠΑ 9/6 19.45 3 Η Γ1-9 Β-ΦΑΣΗ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙNTERNUS
ΑΟΡΑΚΙΑ ΠΑ 9/6 21.30 8 Η Β Γ ΟΠΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΠΑ 9/6 19.30 9 Η Β Γ ΚΑΒΑ ΠΕΤΡΑΚΗ ΥΠΑ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΠΑ 9/6 21.15 9 Η Β Γ RETRO 23 ΠΑΓΝΗ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΣΑ 10/6 10.00 3 Η Γ10-15 Β-ΦΑΣΗ GRETAPHON ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΣΑ 10/6 11.45 9 Η Β Α ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΤΡΑ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΟΡΑΚΙΑ ΣΑ 10/6 13.30 9 Η Β Α ΤΕΕ/ΤΑΚ ΡΩΜΑΝΟΣ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΣΑ 10/6 10.00 3 Η Γ10-15 Β-ΦΑΣΗ SMED ΣΕΑΠ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΣΑ 10/6 11.45 9 Η Β Α OFF ROAD CLUB Π.ΧΑΟΧ
ΑΛΙΚΑΡΝ ΣΑ 10/6 13.30 9 Η Β Α ΗΡΟΔΟΤΟ.ΜΕΛΗ Π.ΑΝΔΡΟΓΕΑ

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /Α ΦΑΣΗ /Α ΟΜΙΛΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ SMED 15-37
Ε.Π.Σ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 37-45
SMED Ε.Π.Σ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 28-29
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 30-21
SMED ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 23-34
Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 81-42
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 44-52
ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ε.Π.Σ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 24-39
Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ SMED 49-17
Ε.Π.Σ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 38-29

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΦΑΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΜΗΔΕ ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ
1 Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 4 4 - - 8
2 Ε.Π.Σ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 4 3 1 - 7
3 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 4 2 2 - 6
4 SMED 4 1 3 - 5
5 ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 4 - 4 - 4

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /Α ΦΑΣΗ /Β ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ STR INTERNUS 29-42
ΜΕΡΑΣΤΡΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ 21-24
INTERNUS ΜΕΡΑΣΤΡΙ 67-41
CRETAPHON ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ST 27-30
INTERNUS CRETAPHON 69-27
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ST 28-25
CRETAPHON ΔΑΣΚΑΛΟΙ 19-49
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ STR ΜΕΡΑΣΤΡΙ 30-28
ΔΑΣΚΑΛΟΙ INTERNUS 31-58
ΜΕΡΑΣΤΡΙ CRETAPHON 28-35

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΦΑΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΜΗΔΕ ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ
1 INTERNUS 4 4 - - 8
2 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 4 3 1 - 7
3 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ STR 4 2 2 - 6
4 CRETAPHON 4 1 3 - 5
5 ΜΕΡΑΣΤΡΙ 4 - 4 - 4

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /Α ΦΑΣΗ / Γ ΟΜΙΛΟΣ
C.G.P Σ.Ε.Α.Π 35-15
ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΕ 39-45
Σ.Ε.Α.Π ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ 31-35
Ε.Σ. ΒΑΓΙΩΝΙΑ C.G.P 42-31
Σ.Ε.Α.Π Ε.Σ. ΒΑΓΙΩΝΙΑ 18-38
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΕ C.G.P 37-35
Ε.Σ. ΒΑΓΙΩΝΙΑ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΕ 36-27
C.G.P ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ 41-42
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΕ Σ.Ε.Α.Π 52-39
ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ Ε.Σ. ΒΑΓΙΩΝΙΑ 37-50

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΦΑΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΜΗΔΕ ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ
1 Ε.Σ. ΒΑΓΙΩΝΙΑ 4 4 - - 8
2 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΕ 4 3 1 - 7
3 ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ 4 2 2 - 6
4 C.G.P 4 1 3 - 5
5 Σ.Ε.Α.Π 4 - 4 - 4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΘΕΣΗ 1-9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
1 Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 1 INTERNUS 1 Ε.Σ. ΒΑΓΙΩΝΙΑ
2 Ε.Π.Σ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 2 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 2 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΕ
3 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 3 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ STR 3 ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ

B΄ ΦΑΣΗ……………………(σημείωση : οι ομάδες που έρχονται από τον ίδιο όμιλο της Α φάσης ,δεν θα αγωνιστούν μεταξύ τους στη Β φάση ,αλλά θα μεταφέρουν στη Β φάση το αποτέλεσμα του μεταξύ τους αγώνα από την Α φάση)

A1 1 .BENIΖΕΛΕΙΟ Β1 4. INTERNOUS Γ1 7. ΒΑΓΙΩΝΙΑ
Α2 2 .ΕΠΙΣΚΟΠΗ Β2 5 .ΔΑΣΚΑΛΟΙ Γ2 8. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α3 3 .ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ Β3 6. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Γ3 9. ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΙ
1ΑΓΩ 2 ΑΓΩ 3 ΑΓΩ 4 ΑΓΩ 5 ΑΓΩ 6 ΑΓΩ 7 ΑΓΩ 8 ΑΓΩ
2X4 3X8 1X6 1X4 5X9 1X9 2X5 2X8
9X6 4X7 8X4 5X3 6X8 6X3 6X7 3X7
7X5 9X2 9X3 6X2 7X1 7X2 4X9 5X1
4X3 5X8

ΟΙ 1-2- 3-4 ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ΘΕΣΗ 10-15
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
Α4 1 . SMED Β4 3 . CRETAPHΟN Γ4 5. CGP
Α5 2 . ΚΡΗΤΙΚΗ Β5 4. ΜΕΡΑΣΤΡΙ Γ5 6. Σ.Ε.Α.Π

B΄ ΦΑΣΗ……………………………..(σημείωση : Όλες οι ομάδες θα αγωνισθούν με όλους)

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΙ
1 ΑΓΩΝ 2 ΑΓΩΝ 3 ΑΓΩΝ 4 ΑΓΩΝ 5 ΑΓΩΝ
5Χ1 1Χ2 2Χ3 1Χ3 1Χ4
2Χ4 3Χ4 4Χ5 2Χ5 3Χ5
3Χ6 5Χ6 1Χ6 4Χ6 2Χ6

Ο Αντιδήμαρχος αθλητισμού Δήμου Ηρακλείου & Πρόεδρος επιτροπής αθλητισμού ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Share on Google Plus

About parampasketikos

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.