6ο εργασιακό τουρνουά μπάσκετ | Η Προκήρυξη.Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ κοινοποίησε την προκήρυξη του 6ου τουρνουά εργασιακού μπάσκετ στα πλαίσια του Μαζικού Αθλητισμού για το 2017.

Αναλυτικά όλη η προκήρυξη:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
6ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2017
ΑΡΘΡΟ 1
O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , με την 210της 29/12/2016 απόφαση του Δ.Σ. , διοργανώνει, το 6o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2017 με αγώνες για το τουρνουά , και για το κύπελλο Στόχος των αγώνων είναι η συμμετοχή στην άθληση, στην ψυχαγωγία, και στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συμμετασχόντων

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
με πρόεδρο : τον BΑΡΔΑΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Αντιδήμαρχο αθλητισμού &πρόεδρο επιτροπής αθλητισμού ΔΟΠΑΦΜΑΗ
και μέλη : τον ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟ Δημοτικό σύμβουλο &μέλος Δ.Σ. ΔΟΠΑΦΜΑΗ
τον ΤΣΑΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ Δημοτικό σύμβουλο &μέλος Δ.Σ. ΔΟΠΑΦΜΑΗ
Έργο της ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ είναι :
· Η φροντίδα για εφαρμογή και τήρηση της προκήρυξης αυτής.
· Η έγκριση Δηλώσεων συμμετοχής και των Καταστάσεων συμμετοχής των ομάδων.
· Η έγκριση των πινάκων των διαιτητών- κριτών(σημειωτών –χρονομέτρων) -ιατρών .
· Η επιλογή του συστήματος αγώνων και η κλήρωση αυτών.
· Η επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή του προγράμματος
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :
ΤΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ -ΚΑΒΟΥΣΑΝΟ ΓΙΩΡΓΟ –ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟ Υπηρεσιακά στελέχη Δήμου Ηρακλείου
ΒΑΒΟΥΡΑNAΚΗ ΧΑΡΗ Ιατρό , πρόεδρο Ιατρικού συλλόγου Ηρακλείου με αναπληρωτή ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΙΟ
ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ πρόεδρο ΣΥΔΚΑΚ με αναπληρώτρια ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΟΡΕΣΤΗ πρόεδρο ΣΥΚΚΑΚ με αναπληρώτρια ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Έργο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ είναι :
· Η κατάρτιση του προγράμματος των αγώνων.
· Ο ορισμός διαιτητών-κριτών -ιατρών των αγώνων από τους αντίστοιχους εκπροσώπους.
· Η εκδίκαση ενστάσεων και η επιβολή ποινών βάσει πειθαρχικού δίκαιου Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
· Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν όσοι έχουν γεννηθεί πριν την 31-12-1989
· Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και δύο ανά ομάδα, μικρότεροι σε ηλικία, εργαζόμενοι, γεννημένοι μέχρι 31-12-1997,
Οι παραπάνω πρέπει να είναι:
· Εργαζόμενοι στο Δημόσιο , Δημόσιους Φορείς-Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινωνικής ωφέλειας , στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις , στα Δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα , NΠΙΔ δήμων ή περιφέρειας σε υπηρεσίες του ν. Ηρακλείου, καθώς και συνεργάτες αυτών, ΝΠΔΔ σε υπηρεσίες του ν. Ηρακλείου, καθώς και συνεργάτες αυτών.
· Εργαζόμενοι σε Ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που ασκούν την δραστηριότητα τους στα όρια του ν .Ηρακλείου, καθώς και συνεργάτες αυτών.
· Μέλη ή Εργαζόμενοι Επαγγελματικών συλλόγων, Πολιτιστικών συλλόγων, Αθλητικών συλλόγων ,Επιμορφωτικών συλλόγων κλπ , Συνδέσμων διαιτητών , προπονητών , Αθλητικών Ενώσεων και Ομοσπονδιών με έδρα τους τα γεωγραφικά όρια του ν. Ηρακλείου, καθώς και συνεργάτες αυτών.
· Παλαίμαχοι αθλητές ομάδων ή αναγνωρισμένοι σύλλογοι παλαιμάχων δυνάμεως Ε.ΚΑ.Σ.Κ , στα όρια του ν. Ηρακλείου.
Στους αγώνες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ,φοιτητές, σπουδαστές και υπηρετούντες την θητεία τους ως έφεδροι στις Ένοπλες
Δυνάμεις .
Ως επίσης και αθλητές που αγωνίζονται σε κάθε κατηγορία επίσημων πρωταθλημάτων. για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017
Κάθε φορέας ή επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα με μία ή δύο ομάδες
Μία ομάδα μπορεί να απαρτίζεται από εργαζόμενους δύο ή τριών διαφορετικών φορέων.
Οι ομάδες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν εργαζόμενους διαφορετικού φύλου.
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
· Για τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας , Ένοπλες Δυνάμεις , Δημόσιο και Δημόσιους Οργανισμούς , Δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, NΠΙΔ δήμων ή περιφέρειας , ΝΠΔΔ η κατάσταση συμμετοχής υπογράφεται και σφραγίζεται από τον προϊστάμενο ή Διευθυντή της Υπηρεσίας αυτής , ο οποίος θα βεβαιώνει ότι οι αναγραφόμενοι στην κατάσταση συμμετοχής εργάζονται ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι ή ως συνεργάτες στην υπηρεσία.
· Για τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα την κατάσταση συμμετοχής θα υπογράφει ο εργοδότης ή ο διευθυντής της επιχείρησης , ο οποίος θα βεβαιώνει ότι οι αναγραφόμενοι στην κατάσταση συμμετοχής εργάζονται ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι ή ως συνεργάτες στην επιχείρηση.
· Για τα μέλη των Επαγγελματικών συλλόγων, Πολιτιστικών συλλόγων , Αθλητικών συλλόγων, Επιμορφωτικών συλλόγων κλπ, Συνδέσμων διαιτητών προπονητών, Ενώσεων και Ομοσπονδιών , κατάσταση συμμετοχής υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο και γραμματέα του συλλόγου, του συνδέσμου της Ένωσης, οι οποίοι θα βεβαιώνουν ότι οι αναγραφόμενοι στην κατάσταση συμμετοχής ανήκουν ως μέλη ή ως συνεργάτες στο φορέα , ,για τον οποίον είναι υπεύθυνοι
· Για τους παλαίμαχους αθλητές ή αναγνωρισμένοι σύλλογοι παλαιμάχων κατάσταση συμμετοχή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και Γραμματέα του αθλητικού συλλόγου, οι οποίοι και θα βεβαιώνουν , ότι οι συμμετέχοντες παλαίμαχοι υπήρξαν κατά το παρελθόν, αθλητές του συλλόγου τους.
· Σε περίπτωση ομάδας με συμμετοχή δύο ή τριών διαφορετικών φορέων, θα υποβάλλονται δύο ή τρείς καταστάσεις συμμετοχής μία ανά φορέα, με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- - ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ
Ο φορέας που επιθυμεί να συμμετάσχει στους αγώνες πρέπει εμπρόθεσμα να υποβάλει στο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.
A. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
· Την υπογεγραμμένη δήλωση του προϊστάμενου ή διευθυντή της υπηρεσίας εργοδότη ή διευθυντή της επιχείρησης, ή προέδρου και γραμματέα του συλλόγου , Συνδέσμου ή Ένωσης, κλπ ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου της προκήρυξης και την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
· Την βεβαίωση ότι οι αναγραφόμενοι (ανά ομάδα -μικρότερος αριθμός 14 -μεγαλύτερος 20) - στην κατάσταση συμμετοχής- των αθλουμένων εργάζονται η ανήκουν ή είναι συνεργάτες στην υπηρεσία ή επιχείρηση ή φορέα κ.λ.π. για την οποία είναι υπεύθυνος (ο υπογράφων).
· Tον ορισμό ενός ή δύο ή τριών εκπροσώπων-υπευθύνων του φορέα του, που ένας εξ αυτών θα παρίσταται στον αγώνα, ως υπεύθυνος και εκπρόσωπος της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα

B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υποβάλλεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και δίδει αντίγραφο στον φορέα και περιλαμβάνει:
· Πλήρη στοιχεία και έτος γέννησης του αθλούμενου.
· Υπογραφή από τον προϊστάμενο ή διευθυντή της υπηρεσίας ,εργοδότη ή διευθυντή της επιχείρησης, Πρόεδρο και Γραμματέα του συλλόγου
Συνδέσμου ή Ένωσης ή Ομοσπονδίας.
· Ονοματεπώνυμα και υπογραφές των εκπροσώπων του φορέα και του προπονητή αν διαθέτει η ομάδα

Γ. ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
· Πλήρη στοιχεία, έτος γέννησης φωτογραφία και υπογεγραμμένη δήλωση συμμετοχής του αθλούμενου.
· Ιατρική βεβαίωση.

Δ. ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ που περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
· Πλήρη στοιχεία, έτος γέννησης φωτογραφία και υπογεγραμμένη δήλωση συμμετοχής του προπονητή.
· Ιατρική βεβαίωση.

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ και ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
· πρέπει να κρατάνε στον αγώνα αστυνομική ταυτότητα ή οτιδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο( για τυχόν ταυτοπροσωπία) , και να επιδεικνύεται -αν ζητηθεί- στους διαιτητές
· Τα έντυπα της Δήλωσης συμμετοχής, της Κατάστασης συμμετοχής , το Δελτίο αθλουμένου και το Δελτίο προπονητή τα οποία πρέπει να σφραγίζονται κατά τα νόμιμα , θα διατίθενται από τo ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

· ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-01-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00 · ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ. Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-01-2017

· Η ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ

· ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ-ΑΓΩΝΕΣ
Το σύστημα διεξαγωγής για το τουρνουά και για το κύπελλο θα καθορίζεται πλήρως ανάλογα τον αριθμό των συμμετασχόντων ομάδων με απόφαση της οργανωτικής επιτροπής και θα γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες φορείς την ημέρα της κλήρωσης των αγώνων .

Θα διεξαχθούν μέχρι (330) τριακόσιοι τριάντα αγώνες.

Για το 2016 θα απαρτίζουν
· την Α΄ κατηγορία
- οι 14 δεκατέσσερις πρώτες ομάδες ,της τελικής βαθμολογίας της Α κατηγορίας του τουρνουά 2016
- και οι 4 τέσσερεις πρώτες ομάδες ,της τελικής βαθμολογίας της Β κατηγορίας του τουρνουά 2016 ,
αν ομάδα από τις 14 δεκατέσσερις πρώτες ομάδες ,της τελικής βαθμολογίας της Α κατηγορίας του τουρνουά 2016 ή τις4 τέσσερεις πρώτες ομάδες ,της τελικής βαθμολογίας της Β κατηγορίας του τουρνουά 2016, δεν θέλει να συμμετέχει στην Α΄ κατηγορία ή αποσυρθεί ,την θέση της καταλαμβάνει η πέμπτη ομάδα της Β κατηγορίας του τουρνουά 2016 κ.οκ

· την Β΄ κατηγορία
- όλες οι υπόλοιπες ομάδες, της τελικής βαθμολογίας της Β κατηγ. του τουρνουά 2016 , (1-4 θα είναι στη Α, 24-27 θα είναι στη Γ),
- οι 4 τέσσερις τελευταίες ομάδες ,της τελικής βαθμολογίας της Α κατηγορίας του τουρνουά 2016
- οι 4 τέσσερις πρώτες ομάδες ,της τελικής βαθμολογίας της Γ κατηγορίας του τουρνουά 2016
(αν ομάδα δεν θέλει να συμμετέχει στην Β΄ κατηγορία ή αποσυρθεί ,την θέση της καταλαμβάνει η πέμπτη ομάδα της Γ κατηγορίας του τουρνουά 2016 κ.οκ)
·
  την Γ΄ κατηγορία
- οι υπόλοιπες ομάδες ,της τελικής βαθμολογίας της Γ κατηγορίας του τουρνουά 2016
- οι τέσσερεις τελευταίες ομάδες, της τελικής βαθμολογίας της Β κατηγορίας του τουρνουά 2016 ,
- καθώς και τυχόν νέες.
· Από κάθε κατηγορία υποβιβάζονται 4 ομάδες και στην παραπάνω κατηγορία ανέρχονται 4 ομάδες
· Ομάδα που υποβιβάζεται καταλαμβάνει την τελευταία θέση της παρακάτω κατηγορίας

ΑΡΘΡΟ 6 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
· Ισχύουν οι κανονισμοί διεξαγωγής αγώνων Μπάσκετ, με τις παρακάτω εξαιρέσεις :

· Στην Α φάση του τουρνουά και στο κύπελλο
Ο Αγώνας διαρκεί 32λεπτά σε 4 περιόδους διάρκειας 8 λεπτών έκαστη( καθαρού χρόνου ), μεταξύ των περιόδων θα υπάρχει διάλειμμα 2 λεπτών εκτός της 2ης προς 3η που το διάλειμμα θα διαρκεί 6λεπτά.

· Στην Β και Γ φάση του τουρνουά
Ο Αγώνας διαρκεί 40λεπτά σε 4 περιόδους διάρκειας 10 λεπτών έκαστη( καθαρού χρόνου ), μεταξύ των περιόδων θα υπάρχει διάλειμμα 2 λεπτών εκτός της 2ης προς 3η που το διάλειμμα θα διαρκεί 8λεπτά

· Χρόνος επίθεσης ομάδας καθ όλη την διάρκεια του αγώνα 24 δευτερόλεπτα.
· Σε κάθε περίοδο η κάθε ομάδα δικαιούται 1 τάιμ –άουτ
· Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στο κανονικό αγώνα, θα δίνεται,3 λεπτη παράταση και 1τάιμ–αουτ ανά ομάδα

· Για να ξεκινήσει αγώνας πρέπει κάθε ομάδα να έχει 8 αθλητές έτοιμους να αγωνισθούν Εάν η ομάδα παρουσιαστεί με λιγότερους αθλητές στο γήπεδο δεν ξεκινάει ο αγώνας, και μετά 15 λεπτά κλείνει το Φ.Α με μηδενισμό της ομάδας που παρουσίασε λιγότερους αθλητές.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
· Ο νικητής λαμβάνει 2 βαθμούς Ο ηττημένος λαμβάνει 1 βαθμό.
· Μηδενίζεται η ομάδα που αδικαιολόγητα δεν εμφανιστεί την καθορισμένη ώρα στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνιστεί.
· Σε περίπτωση που για σοβαρό λόγο ομάδα δεν εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο , ο λόγος αυτός θα εξεταστεί από την οργανωτική επιτροπή μόνο εάν έχει εμπρόθεσμα (πριν τον αγώνα) ενημερωθεί το ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και οπωσδήποτε ο διαιτητής του αγώνα, ώστε να γίνει σχετική αναφορά στο Φύλλο αγώνα.
· Μηδενίζεται ομάδα που καταστεί υπαίτια , , οριστικής διακοπής του αγώνα για οποιονδήποτε λόγο ο οποίος περιγράφεται στο Φύλλο αγώνα και στην έκθεση του διαιτητή.
· Αποβάλλεται αυτοδικαίως από την συνέχεια των αγώνων ομάδα που συγκεντρώνει 2 μηδενισμούς
· Νικήτρια του τουρνουά ανακηρύσσεται η ομάδα που συμπληρώνει τους περισσότερους βαθμούς ή νίκες (θα εξαρτηθεί από το σύστημα αγώνων) .
· Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζεται η σχετική διάταξη κανονισμού αγώνων Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
· Τους αγώνες θα διαιτητεύσουν επίσημοι διαιτητές – κριτές εν ενεργεία ή μη που θα ορίζονται από τους εκπροσώπους των συνδέσμων διαιτητών και κριτών ή τους αναπληρωτές αυτών και είναι μέλη της τεχνικής επιτροπής

· Προς τούτο πριν την έναρξη του τουρνουά η Οργανωτική επιτροπή θα λάβει από τον Σύνδεσμο διαιτητών και τον Σύνδεσμο κριτών , σχετικό κατάλογο διαιτητών και κριτών από τον οποίο οι υπεύθυνοι ορισμού θα ορίζουν 2 διαιτητές και 2 κριτές στους αγώνες

· Η συμμετοχή των διαιτητών και κριτών στο τουρνουά θα εγκριθεί από την οργανωτική επιτροπή.
· Σε περίπτωση διακοπής αγώνα για οποιονδήποτε λόγο ο Α’ διαιτητής υποβάλει σχετική έκθεση μαζί με το Φύλλο αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
· Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των αθλούμενων στο τουρνουά και στο κύπελλο, είναι να έχει προηγηθεί η ιατρική τους εξέταση και η προς τούτο έγκριση συμμετοχής στους αγώνες. Αυτό αποδεικνύεται από την προς τούτο βεβαίωση του ιατρού παθολόγου ή καρδιολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής στο δελτίο αθλουμένου. ή προπονητή .

· Σύμφωνα με την συμπλήρωση ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ και ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ,στην ιατρική βεβαίωση, θα επιβεβαιώνεται ότι οι συμμετέχοντες αθλητές ή προπονητές είναι υγιείς και ικανοί και ως εκ τούτου εγκρίνεται η συμμετοχή τους στους αγώνες μπάσκετ του ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2017

· Οι συμμετέχοντες αθλητές και προπονητές πρέπει να γνωρίζουν, ότι δεν πάσχουν από κάποια ασθένεια που έθετε ή θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους, ή θα περιόριζε την δυνατότητα συμμετοχής τους στους αγώνες αντιλαμβάνονται τους σχετικούς κινδύνους και οικειοθελώς και ελεύθερα επιλέγουν να τους αναλάβουν.

· Εάν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας διαγωνιζομένου (αθλούμενου ή προπονητή ή διαιτητή ή παράγοντα τέλεσης του αγώνα) κατά την διάρκεια ενός αγώνα , προκύψουν στην συνέχεια ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις, ο διοργανωτής ΔΟΠΑΦΜΑΗ ,ουδεμία ευθύνη φέρει.

· Ο διοργανωτής ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ αναλαμβάνει τον ορισμό ιατρών στους αγώνες , (μέσω του μέλους της Τεχνικής Επιτροπής ιατρού κ ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗ ΧΑΡΗ ή του αναπληρωτή αυτού ) από τους ιατρούς που έχουν καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο πρωτόκολλο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και έχουν εγκριθεί από την οργανωτική επιτροπή ,και διασφαλίζει την παρουσία ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων .

· Η παρουσία ιατρού στους αγώνες πιστοποιείται από τον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα , ο οποίος υποχρεούται να μην ξεκινήσει ή να διακόψει τον αγώνα εάν δεν υπάρχει ιατρός.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΓΗΠΕΔΑ - ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ.
· Θα χρησιμοποιηθούν τα κλειστά γυμναστήρια ΔΥΟ ΑΟΡΑΚΙΑ , και ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ- ΤΕΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΛΙΝΤΟ-ΒΑΚ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου Ηρακλείου ή όμορων Δήμων.

· Ημέρες αγώνων : όλες οι ημέρες της εβδομάδας .

· Χρόνος τέλεσης του προγράμματος :Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2017

ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΑ
· οι ομάδες για να αγωνιστούν υποχρεούνται:

· να είναι έτοιμες με 8 και μέχρι 12 αθλητές να αγωνιστούν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.

· Να προσκομίζουν την κατάσταση συμμετοχής και το υπογεγραμμένο και με σφραγίδα από ιατρό παθολόγο ή καρδιολόγο ή ιατρό γενικής ιατρικής και με σφραγίδα από το ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ δελτίο αθλουμένου και προπονητή

· Να φέρουν οι αθλητές κατάλληλη αθλητική περιβολή κατά την διάρκεια του αγώνα.

· Ως αποδεικτικό των στοιχείων του αθλούμενου είναι το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο , το οποίο θα επιδεικνύεται αν ζητηθεί από τον διαιτητή
· Ο έλεγχος και η τήρηση των παραπάνω είναι ευθύνη των ορισθέντων διαιτητών

· Υπεύθυνοι του αγώνα, ορίζονται οι εκπρόσωποι των ομάδων ( ένας από κάθε ομάδα ) που βρίσκονται στο γήπεδο , οι δύο διαιτητές , οι δύο κριτές και ο ιατρός , αναγράφονται και υπογράφουν στο Φ.Α και οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια του αγώνα , επιλύεται από αυτούς κατά αρμοδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΕΣ :
· Μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις για αντικανονική συμμετοχή και πλαστοπροσωπία.
· Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. και για να συζητηθούν πρέπει εντός 48 ωρών από την λήξη του παιγνιδιού να υποστηριχτούν εγγράφως , στο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

· Για την περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής ,προϋπόθεση να γίνει δεκτή ή ένσταση, είναι ο αθλητής να είχε συμμετοχή στον αγώνα.

· Για την περίπτωση πλαστοπροσωπίας , αρκεί η αναγραφή του αθλητή στο Φ.Α

ΑΡΘΡΟ 13 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
· Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ θα καλύψει τα έξοδα διαιτητών-κριτών ( σημειωτές ,χρονομέτρες) ιατρών για μέχρι (330 τριακόσιοι τριάντα αγώνες).
· Η σχετική δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 2017του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. Κ.Α 00-6131.002
· Τίτλος Δαπάνης : Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικών υπηρεσιών (διαιτητές, ιατροί, κριτές σημειωτής χρονομέτρης ,γραμματεία , φροντιστές γηπέδων, κλπ.)

Η αμοιβή-αποζημίωση ενός έκαστου , μείον τις νόμιμες κρατήσεις, ανά αγώνα , καθορίζεται ως εξής:
· Α. Διαιτητής: 19,00 €
· Β. Διαιτητής: 19,00 €
Κριτές:
· Σημειωτής 13,00 €
· Χρονομέτρης 13,00 €
· Ιατρός: 19,00 €
…………………………………………………………………….. ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΝΑ 83.00 € Χ 330 ΑΓΩΝΕΣ =27.390,00 €
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ –KΡΙΤΕΣ (σημειωτές-χρονομέτρες) ΙΑΤΡΟΙ
Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗ ΠΟΣΟ
1 ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Α 330 19,00 6.270,00
2 ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β 330 19,00 6.270,00
3 ΚΡΙΤΗΣ σημειωτής 330 13,00 4.290,00
4 ΚΡΙΤΗΣ χρονομέτρης 330 13,00 4.290,00
5 ΙΑΤΡΟΣ 330 19,00 6.270,00
6 ΣΥΝΟΛΟ 27.390,00 €

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
· Η συμμετοχή κάθε ομάδας-φορέα επιβαρύνεται , με το ποσό των 15,00 € για κάθε αθλητή που αναγράφεται στην κατάσταση συμμετοχής, για κάθε ομάδα που υποβάλλει δήλωση συμμετοχής.. Η συμμετοχή του προπονητή δεν έχει οικονομική επιβάρυνση

· Το ποσό αυτό κατατίθεται υπέρ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ σε τραπεζικό λογαριασμό του και αποδεικνύεται με το σχετικό αποδεικτικό , το οποίο προσκομίζεται μέχρι την ημέρα κλήρωσης των αγώνων στο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

· Ομάδα η οποία δεν καταβάλει το παράβολο και δεν προσκομίσει το σχετικό αποδεικτικό εξαιρείται της κλήρωσης και αποκλείεται από τους αγώνες.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ:
· Με ευθύνη του Α’ διαιτητή , συντάσσεται από τον σημειωτή φύλλο αγώνα στο οποίο αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των αθλητών , προπονητών, εκπροσώπων , ιατρού ,διαιτητών, και κριτών και φέρει τις υπογραφές των εκπροσώπων των ομάδων που αγωνίζονται, των διαιτητών των κριτών του προπονητή και του ιατρού, του αγώνα.

· Τα Φ.Α παραλαμβάνονται και επιστρέφονται από τους σημειωτές των αγώνων, από το ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΕΠΑΘΛΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
· Έπαθλα(πλακέτες σ όλες τις συμμετέχουσες ομάδες –κύπελλα και μετάλλια στους νικητές ανά κατηγορία , μέχρι του ποσού των 1.600€ –χιλίων εξακοσίων) και οι απονομές θα αποδοθούν σε ειδική τελετή λήξης που θα διοργανώσει ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ , ο οποίος θα επιβαρυνθεί με την σχετική δαπάνη από τον προϋπολογισμό 2017.

· Κ.Α 00-6433.003 ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Προμήθεια (κυπέλων, μεταλλίων, πλακετών).

ΑΡΘΡΟ 16 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
· Πέραν του προπονητή και των αθλητών , στους πάγκους των ομάδων , παρευρίσκονται μόνο οι εκπρόσωποι των ομάδων που αγωνίζονται και αναγράφονται στο Φ.Α. Το κάπνισμα στους πάγκους απαγορεύεται

· Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταλληλότητα και την κατάσταση των χώρων που θα διεξαχθεί το 6o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ - και αναγνωρίζεται από τους φορείς που συμμετέχουν, καθώς και τους συμμετέχοντες αθλητές, και προπονητές ότι η συμμετοχή τους μπορεί να εμπεριέχει κινδύνους, ατυχήματος, τραυματισμού, κλοπής ή ζημιάς.

· Επιπλέον θα συμφωνούν και θα συμμορφώνονται με τις εύλογες οδηγίες των διοργανωτών του Τουρνουά κατά την διάρκεια του.

· Οι συμμετέχοντες φορείς οι αθλητές και οι προπονητές αναγνωρίζουν ότι ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανά πάσα στιγμή έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή φορέων ή αθλητών στο 6o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ - 2017 για οποιοδήποτε λόγο ή / και αν δεν συμμορφώνονται με τη παρούσα προκήρυξη ή με τις οδηγίες των επιτροπών ή των εκπροσώπων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

· Οι συμμετέχοντες φορείς οι αθλητές και οι προπονητές αποδέχονται ότι προκειμένου να συμμετέχουν στο 6o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ - 2017 απαιτείται να παρέχουν προσωπικά δεδομένα στο ΔΟΠΑΦΜΑΗ. (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατρός και Μητρός, Αρ. Ταυτότητας, Διεύθυνση Κατοικίας Τηλέφωνο και ιατρική βεβαίωση ), και γνωρίζουν και κατανοούν ότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ΔΟΠΑΦΜΑΗ για την Διαχείριση του 6o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ - 2017

· Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς οι αθλητές και οι προπονητές συμφωνούν και αποδέχονται πιθανή παρουσία τους σε φωτογραφίες ή video που θα δημοσιεύονται από τον οργανισμό ή συνεργάτες του στο διαδίκτυο στην τηλεόραση ή στις εφημερίδες.
· Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα ρυθμίζεται από την οργανωτική επιτροπή του τουρνουά.

· Η παρούσα προκήρυξη 4 σελίδες 16 άρθρα ) εισήχθη για συζήτηση στο Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, από το οποίο εγκρίθηκε με την 210-της 29/12/2016 απόφαση του.

Για το Δ.Σ. ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Ο Αντιδήμαρχος αθλητισμού Δήμου Ηρακλείου & Πρόεδρος επιτροπής αθλητισμού ΔΟΠΑΦΜΑΗ
ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Share on Google Plus

About parampasketikos

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.