Η γενική προκήρυξη της ΕΚΑΣΚ για το 2020-2021

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020- 2021

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. κατά την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 θα διοργανώσει και θα τελέσει τα παρακάτω Πρωταθλήματα, τα οποία και προκηρύσσει και που θα διεξαχθούν με μέριμνα και ευθύνη της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ισχύοντα  Αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού της, των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. καθώς και των Κανονισμών Παιδιάς :

1.   Πρωτάθλημα Ανδρών: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 01.09.2020 έως 31.05.2021.
2.   Πρωτάθλημα Εφήβων: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 01.09.2020 έως 05.04.2021.
3.   Πρωτάθλημα Παίδων: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 01.09.2020 έως 15.04.2021.
4.   Πρωτάθλημα Γυναικών: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 01.09.2020 έως 31.05.2021.
5.   Πρωτάθλημα Νεανίδων: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 01.09.2020 έως 05.04.2021.
6.   Πρωτάθλημα Κορασίδων: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 01.09.2020 έως 15.04.2021.

Οι παραπάνω ημερομηνίες των Πρωταθλημάτων Εφήβων – Νεανίδων – Παίδων – Κορασίδων, πιθανόν να τροποποιηθούν, ανάλογα με τις υποχρεώσεις των αντίστοιχων Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων (προκριματικές και τελικές φάσεις) και τις υποχρεώσεις των Εθνικών Ομάδων και σχολικών υποχρεώσεων σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΟΚ.

Η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο 2020-2021, προτίθεται να διοργανώσει και να τελέσει και τα παρακάτω Τουρνουά, εφόσον το επιτρέψουν οι οικονομικές δυνατότητες της και συμφωνήσουν τα σωματεία – μέλη της να καλύψουν τα έξοδα διαιτησίας και γραμματείας.

7.   Τουρνουά 3Χ3: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 01.09.2020 έως 30.06.2021.
8.   Παγκρήτιο Τουρνουά Παμπαίδων “Παύλος Βαρζακιάν”: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 01.10.2020 έως 30.06.2021.
9.   Παγκρήτιο Τουρνουά Παγκορασίδων: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 01.09.2020 έως 30.06.2021.
10. Τουρνουά Μίνι Παίδων – Κορασίδων μπορούν να διοργανωθούν υπό την αιγίδα της ΕΚΑΣΚ.
11. Τουρνουά Εφήβων με τη συμμετοχή ομάδων που δεν προκρίθηκαν στην τελική φάση.
12.Κύπελλο Ανδρών: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 15.09.2020 έως 31.10.2021.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στα ανωτέρω Πρωταθλήματα έχουν τα σωματεία της δύναμης της Ε.ΚΑ.Σ.Κ., όπως αυτά αναλυτικά απαριθμούνται στις οικείες προκηρύξεις. 

Ειδικά σημειώνονται τα ακόλουθα: 
Για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα Ανδρών ΕΚΑΣΚ πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και στο Πρωτάθλημα Παίδων ή Εφήβων. Σε αντίθετη περίπτωση τα Σωματεία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Ανδρών. 
Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα Γυναικών ΕΚΑΣΚ πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και στο Πρωτάθλημα Κορασίδων ή Νεανίδων. Σε αντίθετη περίπτωση τα Σωματεία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Γυναικών.
Για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 στο πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών μπορούν να συμμετέχουν και νέα ή επανενεργοποιημένα σωματεία με την υποχρεωτική δημιουργία τμημάτων Παίδων ή Παμπαίδων και Κορασίδων ή Παγκορασίδων αντίστοιχα. 
Κατά τα λοιπά οι ομάδες αυτές θα υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις των προκηρύξεων της ΕΚΑΣΚ και της ΕΟΚ. 

  
Εφόσον σωματείο που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Ανδρών ή Γυναικών και παράλληλα και σε ένα και μόνο τμήμα Παίδων ή Παμπαίδων και Κορασίδων ή Παγκορασίδων αντίστοιχα, που αποβληθεί ή αποχωρήσειθα αποβάλλεται και η ομάδα Ανδρών ή Γυναικών ανάλογα, από το αντίστοιχο πρωτάθλημα. 

Για τις ομάδες που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών, ισχύουν οι κανονισμοί του άρθρου 3 της ΕΟΚ και συγκεκριμένα :
Για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στα Πρωταθλήματα Εθνικών κατηγοριών Ανδρών και Γυναικών πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και στα Πρωταθλήματα Παίδων ή Εφήβων και Κορασίδων ή Νεανίδων αντίστοιχα. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το αντίστοιχο Εθνικό Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν. 

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα στις φανέλες των αθλητών - τριών να χρησιμοποιούν τους αριθμούς 0 έως 99 αυστηρά, όπως ορίζει η νέα προκήρυξη της ΕΟΚ, και στο πάνω δεξί μέρος της φανέλας, για τα πρωταθλήματα και Τουρνουά της ΕΚΑΣΚ,  να υπάρχει το σήμα της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΛΗΡΩΣΗ
Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΚΑΣΚ εγγράφως, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 17/8/2020 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 28 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. 

Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14/9/2020 και ώρα 18.00 στα γραφεία της Ένωσης, παρουσία εκπροσώπων των σωματείων.

Τα Σωματεία πρέπει να έχουν εξοφλήσει προς τους συνδέσμους Διαιτητών και Κριτών, όλες τις προηγούμενες οφειλές τους από παράβολα και δόσεις, προσκομίζοντας ταυτόχρονα και το σχετικό καταθετήριο στον λογαριασμό ΣΥΔΚΑΚ – 788002330001137 στη Τράπεζα ALPHA BANK, που θα αναγράφει την αιτιολογία κατάθεσης, καθώς και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κανονισμό Πρωταθλημάτων. 

Υποβολή Δηλώσεων με επιφυλάξεις ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ και τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από το Πρωτάθλημα.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση που το σωματείο δεν διαθέτει ιδιόκτητο γήπεδο θα πρέπει, μέχρι την κλήρωση των πρωταθλημάτων, να υποβάλει στην ΕΚΑΣΚ επίσημο έγγραφο παραχώρησης από την Διοίκηση του Γηπέδου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η παραχώρηση της χρήσης του δηλωμένου ως έδρας γηπέδου. Μόνο με την υποβολή του εγγράφου αυτού αναγνωρίζεται σαν έδρα το γήπεδο της δήλωσης και θα είναι υπεύθυνο το Σωματείο για την διεξαγωγή των αγώνων σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΕΚΑΣΚ και τον κανονισμό της ΕΟΚ.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών χωρίς δελτία. Οι αθλητές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος αθλητικού Νόμου, του άρθρου 36 των Κανονισμών της ΕΟΚ και του Καταστατικού της ΕΚΑΣΚ.
Βάσει του άρθρου 4 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2020 – 2021 της Ε.Ο.Κ. «κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει, σε κάθε αγώνα, μέχρι 12 αθλητές/αθλήτριες και στα Τουρνουά Παμπαίδων και Μίνι έως 15 αθλητές/αθλήτριες».

Για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021
α) Για το πρωτάθλημα Ανδρών, σε ότι αφορά τις ηλικίες των αθλητών, υποχρεούνται τα σωματεία να έχουν στην 12αδα τους τουλάχιστον δύο (2) αθλητές κάτω των είκοσι (20) ετών, δηλαδή γεννηθέντες το έτος 2000 και νεότεροι, και δύο (2) αθλητές κάτω των είκοσι δυο (22) ετών, δηλαδή γεννηθέντες το έτος 1998 και νεότεροι και θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει στην πεντάδα τουλάχιστον ένας απ’ αυτούς στα τρία πρώτα δεκάλεπτα

βΓια το πρωτάθλημα Γυναικών, σε ότι αφορά τις ηλικίες των αθλητριών υποχρεούνται τα σωματεία να έχουν στην 12αδα τους τουλάχιστον δύο (2) αθλήτριες κάτω των είκοσι ένα (21) ετών, δηλαδή γεννηθείσες το έτος 1999 και νεότερες και δύο (2) αθλήτριες κάτω των δεκαεννέα (19) ετών, δηλαδή γεννηθείσες το έτος 2001 και θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει στην πεντάδα τουλάχιστον μια απ’ αυτές στα τρία πρώτα δεκάλεπτα.

Σε περίπτωση αποβολής λόγω φάουλ και των τεσσάρων αθλητών/τριών κατά την διάρκεια του αγώνα η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει αθλητή διαφορετικής ηλικίας και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (αποβολές – τραυματισμοί κ.λ.π.) η ομάδα θα συνεχίζει τον αγώνα με 4 παίκτες/ριες.

Σε περίπτωση που καταστρατηγηθούν οι παραπάνω διατάξεις, το παράπτωμα χαρακτηρίζεται σαν «αντικανονική συμμετοχή αθλητή» με τις όποιες κυρώσεις προβλέπει ο κανονισμός της ΕΟΚ (άρθρο 47 παρ. 2α, για αντικανονική συμμετοχή αθλητών).

Οι παραπάνω προϋποθέσεις (α & β) ισχύουν υποχρεωτικά μόνο στην περίπτωση που δηλωθούν 12 αθλητές/τριες στο Φ.Α. 

Σε περίπτωση «λάθους» αλλαγής αθλητή/ριας από τις παραπάνω κατηγορίες με αθλητή/ρια μεγαλύτερης ηλικίας θεωρείται παράβαση και τιμωρείται με τεχνική ποινή στο πάγκο. 

γ) Στο Πανελλήνιο αλλά και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 2003, 2004 και 4 αθλητές του 2005 και νεότεροι.

δ) Στο Πανελλήνιο και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Παίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2005 και νεότεροι.

ε) Στο Πανελλήνιο και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Νεανίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη 2003, 2004 και 5 αθλήτριες του 2005 και νεότερες.

στ) Στο Πανελλήνιο και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Κορασίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2005 και νεότερες.
ζ) Στο Παγκρήτιο Τουρνουά Παμπαίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2006 και νεότεροι.
η) Στο Παγκρήτιο Τουρνουά Παγκορασίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2006 και νεότερες.

Η χρησιμοποίηση Κορασίδων και Παίδων στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Νεανίδων και Εφήβων δεν θα αποτελεί πρόβλημα για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθλημάτων.

Επισημαίνεται ότι στην προκριματική και τελική φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αποκλειστικά και μόνον δώδεκα (12) Αθλητές-Αθλήτριες, που θα αναγράφονται σε ονομαστική κατάσταση που θα κατατίθεται, πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε φάσης, στην γραμματεία των αγώνων, χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης Αθλητή ή Αθλήτριας, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία κατά την διάρκεια της διοργάνωσης. Η αντικατάσταση Αθλητών – Αθλητριών επιτρέπεται μόνο από την προκριματική φάση στην τελική.

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
Το σύστημα διεξαγωγής για κάθε πρωτάθλημα θα οριστεί μετά τις δηλώσεις συμμετοχής με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος της Ε.ΚΑ.Σ.Κ., και σύμφωνα με τη Γενική προκήρυξη της ΕΟΚ.
Επισημαίνεται ότι: επιτρέπεται στα σωματεία η συμμετοχή και 2ης ομάδας ΜΟΝΟ, στα πρωταθλήματα Παίδων και Κορασίδων, χωρίς να έχει το δικαίωμα να συνεχίσει στη 2η φάση των πρωταθλημάτων καθώς και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Για τη Βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζουν τα Άρθρα 47 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. (2 βαθμοί για την νίκη, 1 για την ήττα- συμπεριλαμβανόμενου και του αγώνα που απέμεινε με λιγότερους-ες των δύο (2) παικτών-τριών -άρθρο 21 Κανονισμών Παιδιάς – και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).

2) ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ.2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ.3γ και παρ.4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας:
α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες- ήττες- μηδενισμοί).
Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων( goal average) στους μεταξύ τους αγώνες. 
β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων( goal average) σε όλους τους αγώνες τους, στον όμιλο που συμμετείχαν. 
γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο (2) τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν, οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.
δ) Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων( goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.
ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων( goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν. 
στ) Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β.
Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.
ζ) Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, διεξάγονται αγώνες κατάταξης, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ.
Ο συντελεστής πόντων (goal average), υπολογίζεται με διαίρεση των πόντων που πέτυχε η ομάδα με τους πόντους που δέχθηκε.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 2 (όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε Ομάδα που υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δυο (2) αγώνες ή αποχώρησης από τη συνέχεια του πρωταθλήματος, εφόσον συνέβη πριν από τη συμπλήρωση του Α’ γύρου του οικείου πρωταθλήματος δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου. Αντιθέτως εφόσον η αποχώρηση συντελεστεί κατά τη διάρκεια του Β’ γύρου, τα αποτελέσματα των αγώνων του πρώτου γύρου παραμένουν ισχυρά και λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου. Η ανωτέρα ρύθμιση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ομάδες δεν προσήλθαν να αγωνιστούν ή τιμωρήθηκαν με μηδενισμό σε δύο (2) αγώνες τηρούμενης της κατά τα άνω διάκρισης του χρονικού σημείου κατά το οποίο συντελέστηκαν οι παραβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Την οικονομική διαχείριση των αγώνων θα έχει η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. που θα αναλάβει τα παρακάτω:
ΕΣΟΔΑ: 1) διαφημίσεις, 2) χορηγοί, 3) διαφημιστικές πινακίδες. Η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. θα ορίσει τον χορηγό των πρωταθλημάτων της με έγγραφο που θα ακολουθήσει εφόσον υπάρξουν. 
ΕΞΟΔΑ:
Για την περίοδο 2020-2021 τα γηπεδούχα σωματεία θα καταβάλουν τα έξοδα διαιτητών – κριτών αποκλειστικά πριν την έναρξη του αγώνα, αλλιώς δεν θα διεξάγεται ο αντίστοιχος αγώνας και θα μηδενίζεται το σωματείοΣε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν διεξαχθεί ο αγώνας είτε για μη προσέλευση του ενός σωματείου, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο και οι διαιτητές και κριτές είναι παρόντες, αφού δεν έχουν ειδοποιηθεί τουλάχιστον μια μέρα νωρίτερα για την αναβολή αυτή τότε θα πρέπει το υπαίτιο Σωματείο να καταβάλει όλα τα έξοδα του αγώνα που δεν έγινε στον αμέσως επόμενο αγώνα του Σωματείου διαφορετικά δεν θα διεξάγεται. Εφόσον ορισμένος διαιτητής ή κριτής δεν προσέλθει εγκαίρως στον αγώνα δεν θα αμείβεται.

Στην αρχή των πρωταθλημάτων θα υπάρξει παράβολο συμμετοχής από 20,00 έως 80,00 ευρώ για κάθε Τμήμα του Σωματείου, ανάλογα με την συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα της Ένωσης, για την πληρωμή των μετακινήσεων, ημεραργιών των διαιτητών και κριτών. Τα παράβολα θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί τουλάχιστον μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε πρωταθλήματος.

Αν υπάρξουν υπόλοιπα ή διαφορές θα υπάρξει δεύτερο παράβολο που θα καταβληθεί τέλος Μαΐου 2021.
Τα παράβολα θα καταβάλλονται στο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΚΑΣΚ – με αιτιολογία συνδρομή πρωταθλήματος (ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK – 0026-0276-23-0100297516).

Τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να ορίσουν τιμή εισόδου (εισιτήριο) στους αγώνες και θα υπόκεινται σε όλες τις κατά το Νόμο διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΓΗΠΕΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξάγονται σε Κλειστά γήπεδα που θα δηλώσουν τα Σωματεία και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ο.Κ. Οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή ή και άλλη μέρα της εβδομάδας, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των γηπέδων και το πρόγραμμα διεξαγωγής που καταρτίζει η Ε.Π./Ε.ΚΑ.Σ.Κ., η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει την διεξαγωγή των αγώνων, σε περίπτωση κωλύματος, στο πλησιέστερο, με την δηλωθείσα έδρα του γηπεδούχου, γυμναστήριο. Οι αγώνες 3Χ3 μπορούν να διεξάγονται και σε ανοικτά γήπεδα σε ήμερες και ώρες που συμφωνούν οι ομάδες που αγωνίζονται. 
Οι αγώνες των Πρωταθλημάτων θα διεξάγονται :
Ανδρών – Σάββατο
Γυναικών – Σάββατο & Nεανίδων εναλλάξ με των Γυναικών 
Εφήβων - Κυριακή
Κορασίδων - Κυριακή
Παίδων Α’ - Σάββατο
Παίδων Β’ - Κυριακή,
πάντα ανάλογα την διαθεσιμότητα των γηπέδων.
Η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. διατηρεί το δικαίωμα ορισμού και δεύτερης αγωνιστικής ημέρας μέσα στην ίδια εβδομάδα στην περίπτωση που θα κρίνει αυτό αναγκαίο. 
Τα κλειστά γυμναστήρια της ευρύτερης περιοχής των πόλεων Ηρακλείου και Χανίων θεωρούνται ενιαία έδρα.
            α) Σε περίπτωση που δημιουργηθεί πρόβλημα στη διεξαγωγή αγώνα λόγω ελλείψεως κλειστού γυμναστηρίου, η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. μπορεί να ορίσει τον αγώνα σε οποιοδήποτε γήπεδο ανά την Κρήτη είναι διαθέσιμο και έχει τις προϋποθέσεις.
            β) Εάν το γήπεδο είναι κατειλημμένο από άλλο αγώνα καλαθοσφαίρισης ή άλλου αθλήματος, ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση για την οποία έχει δοθεί άδεια από την διοίκηση του Κλειστού Γυμναστηρίου, οι ομάδες, οι διαιτητές και οι κριτές οφείλουν να περιμένουν μια (1) ώρα εάν το προηγούμενο παιχνίδι δεν έχει τελειώσει και εφόσον ο αγώνας είναι ο τελευταίος του προγράμματος. Παράβαση της υποχρεώσεως αυτής επιφέρει τις συνέπειες των άρθρων 47 παρ. 2, και 82 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
            γ) Κάθε σωματείο μέχρι την κλήρωση, εάν χρησιμοποιεί κοινοτικό, σχολικό ή δημοτικό γυμναστήριο θα πρέπει να προσκομίσει αντίστοιχο έγγραφο παραχώρησης του γυμναστηρίου όπου θα δηλώσει έδρα. Επίσης κάθε σωματείο θα πρέπει να δηλώσει και δεύτερη έδρα που να πληροί τους όρους για αγώνες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. (αρ. 29).
            Η άδεια αγώνος εκδίδεται από την Περιφέρεια ή την αρμόδια Δημοτική αρχή και ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου είναι η προσκόμιση της πριν από την έναρξη των αγώνων, ειδάλλως επισύρει μηδενισμό του γηπεδούχου σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., για να είναι το γήπεδο έτοιμο για την έναρξη του αγώνα (αρ. 47), καθώς επίσης και για την τοποθέτηση στη γραμματεία του γηπέδου της διαφημιστικής πινακίδας του χορηγού ή των χορηγών του πρωταθλήματος, εφόσον υπάρχουν.
            δ) Εάν προγραμματισμένος αγώνας Πρωταθλήματος σε Εθνικό Γυμναστήριο, αναβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας π.χ. ορισμός άλλου αγώνα μπάσκετ ή άλλου αθλήματος μεγαλύτερης κατηγορίας ή και άλλου σοβαρού λόγου, το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει έγγραφο στην Ε.ΚΑ.Σ.Κ., θεωρημένο από την διοίκηση του συγκεκριμένου Εθνικού Σταδίου, και να αιτιολογεί τους λόγους αναβολής.
Η κατάθεση του εγγράφου θα γίνεται 72 ώρες ενωρίτερα της ορισθείσας ώρας διεξαγωγής του συγκεκριμένου αγώνα.
Η Ε.Π./Ε.ΚΑ.Σ.Κ. θα ορίζει τον αγώνα την ίδια ή άλλη ημερομηνία και ώρα στο ίδιο ή άλλο γήπεδο που θα έχει συμφωνηθεί. Σ΄ αυτήν την περίπτωση το φιλοξενούμενο σωματείο δεν θα πραγματοποιήσει μεγαλύτερη χιλιομετρική μετακίνηση από αυτήν, που θα πραγματοποιούσε σαν μετακίνηση του στην έδρα που είχε δηλώσει το γηπεδούχο σωματείο.
Επίσης η Ε.Π./Ε.ΚΑ.Σ.Κ. δύναται να ορίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι στην 2η έδρα που έχει δηλώσει το γηπεδούχο σωματείο, που πρέπει όμως απαραίτητα να πληροί τους όρους των άρθρων του κανονισμού Ε.Ο.Κ., και της παρούσης. Αν κριθεί γήπεδο ακατάλληλο σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ.1αβγ, η Ε.Π., μπορεί να ορίσει να μεταφερθούν οι ομάδες άμεσα σε άλλο γήπεδο της ίδιας πόλης, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του κανονισμού της ΕΟΚ.
            ε) Κάθε σωματείο υποχρεούται να δηλώνει μια έδρα για όλα τα τμήματα του.
            στ) Κάθε σωματείο υποχρεούται να δηλώσει κλειστό γήπεδο σαν έδρα του και θα είναι υπεύθυνο το Σωματείο για την διεξαγωγή των αγώνων σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΕΚΑΣΚ και τον κανονισμό της ΕΟΚ.
            ζ) Τα σωματεία υποχρεούνται να φροντίζουν για την παρουσία αστυνομικής δύναμης στους αγώνες υψηλού κινδύνου.

Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο πριν την έναρξη του αγώνα να προσκομίσει στη γραμματεία την μπάλα του αγώνα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο διαιτητής του αγώνα υποχρεούται να ζητήσει μπάλα από το φιλοξενούμενο σωματείο. Εφόσον δεν προσκομιστεί ούτε από το φιλοξενούμενο, τότε θα μηδενίζεται το γηπεδούχο σωματείο.
Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να δώσει στο φιλοξενούμενο σωματείο τουλάχιστον τρεις (3) μπάλες σε καλή κατάσταση για την προετοιμασία του αγώνα, όμοιες με αυτή που θα χρησιμοποιηθεί στον αγώνα.
·                Για τα πρωταθλήματα Ανδρών - Εφήβων - Παίδων και Παμπαίδων θα χρησιμοποιηθούν μπάλες size 7.
·                Για τα πρωταθλήματα Γυναικών - Νεανίδων - Κορασίδων – Παγκορασίδων και τουρνουά Μίνι Αγοριών & κοριτσιών θα χρησιμοποιηθούν μπάλες size 6.

Για την αγωνιστική περίοδο 2020-21 θα χρησιμοποιηθούν για όλους τους αγώνες υποχρεωτικά μπάλες MOLTEN, μη εφαρμοζόμενης της παραγράφου 5 του άρθρου 37 των κανονισμών της ΕΟΚ.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ – ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
Οι Διαιτητές και οι Κομισάριοι των αγώνων ορίζονται από την Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ. και οι κριτές από την τριμελή Επιτροπή Ορισμού Σημειωτών – Χρονομετρών. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΝΑΒΟΛΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΑΓΩΝΩΝ       
Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται στο αρ. 50 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.. Εάν ένας αγώνας αναβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας, θα διεξάγεται μετά από νέο ορισμό της Ε.Π. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ.. Για να ζητηθεί αναβολή ή αλλαγή αγώνα, για λόγους που προβλέπονται από τους κανονισμούς, θα πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα ή τον εκπρόσωπο που έχει οριστεί από το σωματείο, η Επιτροπή Πρωταθλήματοςτο αργότερο μέχρι κάθε Τετάρτη εβδομαδιαίως, με έγγραφη συγκατάθεση του αντιπάλου σωματείου και μόνο για σοβαρό λόγο. Τα αιτήματα θα γίνονται δεκτά εφόσον εγκριθούν από την Ε.Π./Ε.ΚΑ.Σ.Κ και δεν δημιουργούν προβλήματα στους υπόλοιπους αγώνες. 
Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε για οποιονδήποτε λόγο και κρίθηκε να επαναληφθεί, τελείται εντός 8ημέρου το οποίο ακολουθεί από την προγραμματισμένη ημέρα τέλεσης του.

Δεν αποτελεί λόγο αναβολής :
1.Το γεγονός ότι ο προπονητής ενός τμήματος οποιαδήποτε ομάδας, είναι προπονητής και άλλου τμήματος της ίδιας ή άλλης ομάδας.
2. Ότι υπάρχουν σχολικές εκδρομές.
3. Ότι υπάρχουν πάσης φύσης εξετάσεις.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 54 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και θα πρέπει να υποστηριχθούν με έγγραφο (έκθεση) του σωματείου προς την Ε.ΚΑ.Σ.Κ. μέσα σε 48 ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται με το ποσό των 50 €, το οποίο καταβάλλεται στην Ε.ΚΑ.Σ.Κ. το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της συζητήσεως της ενστάσεως. Απαγορεύονται οι ενστάσεις και προσφυγές για τα Τουρνουά Παμπαίδων, Παγκορασίδων και Μίνι, εκτός της περίπτωσης πλαστοπροσωπίας και αναληθούς δήλωσης ηλικίας.
α) Οι ενστάσεις κακής εφαρμογής κανονισμών παιδιάς εκδικάζονται από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας (άρθρο 1) και το άρθρο 54 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. όργανα, ήτοι:
Σε α’ βαθμό: από την Επιτροπή Ενστάσεων Κακής Εφαρμογής Κανονισμών της Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ., αποτελούμενη από ένα μέλος της Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ. (μονομελές δικαιοδοτικό όργανο). 
Σε β’ βαθμό: ενώπιον της Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ., η οποία λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, με έφεση, η οποία ασκείται από τα άμεσα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της κοινοποιήσεως ή της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνώσεως της αποφάσεως του α’ βαθμού. Το μέλος της Κ.Ε.Δ. που ασκεί καθήκοντα πρωτοβάθμιου οργάνου δεν συμμετέχει στη σύνθεση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου, στο οποίο συμμετέχει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. Οι αποφάσεις του δευτεροβάθμιου αυτού οργάνου είναι αμετάκλητες, και δεν προσβάλλονται ενώπιον άλλου δικαιοδοτικού οργάνου.
β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις, που δεν υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ., σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στα Νέο Αθλητικό Νόμο και το άρθρο 56 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. 
γ) η ενώπιον των ανωτέρω Επιτροπών εκδίκαση των υποβαλλομένων ενστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 54 και 55 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. 
                                    
Τα σωματεία που μετέχουν στο Πρωτάθλημα καθώς και οι αθλητές τους, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε φύσεως διαφορών, που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία των Κανονισμών, των Νόμων που ισχύουν, του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. και της Ε.Ο.Κ. και των προκηρύξεων (με βάση τους οποίους διεξάγονται τα Πρωταθλήματα και που αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ε.ΚΑ.Σ.Κ. - Ε.Ο.Κ., Σωματείων και Αθλητών), μόνο τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, απαγορευμένης ρητώς προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια. Προσφυγή ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων επισύρει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα σωματεία που αγωνίζονται, οι διοικητικοί και λοιποί παράγοντες αυτών, οι αθλητές καθώς και οι προπονητές των σωματείων, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Νέο Αθλητικό Νόμο, την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις των άρθρων 60 – 89 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και της παρούσης.
            α) Σε περίπτωση κατά την οποία, διοικητικοί παράγοντες, αθλητές, προπονητές ή φίλαθλοι δημιουργούν ή συμμετέχουν σε επεισόδια μέσα ή έξω από αγωνιστικούς χώρους, πριν, κατά ή αμέσως μετά τη διεξαγωγή αγώνα, θα τιμωρούνται λαμβανομένης υπόψη της ιδιότητάς τους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.
            β) Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν κατέλθει στο γήπεδο για να αγωνισθεί σε ήδη ορισθέντα αγώνα, χωρίς να έχει ειδοποιήσει την Ε.ΚΑ.Σ.Κ., 24 ώρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα, ώστε να αποφευχθεί η μετακίνηση της αντίπαλης ομάδας, των διαιτητών και κριτών, θα είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει το ποσό μετακίνησης του φιλοξενούμενου σωματείου καθώς και την αμοιβή των διαιτητών και κριτών ή την αμοιβή αυτών εφόσον το αντίπαλο σωματείο δεν είναι μετακινούμενο. Τα παραπάνω ισχύουνκαι για το φιλοξενούμενο σωματείο.
            γ) Στην περίπτωση που μια ομάδα μηδενιστεί δύο φορές για την ίδια αιτία, αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα.
            δ) Εφόσον σωματείο που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Ανδρών και παράλληλα και σε ένα μόνο τμήμα Παίδων ή Εφήβων, που αποβληθεί ή αποχωρήσει, θα αποβάλλεται και η ομάδα Ανδρών από το αντίστοιχο πρωτάθλημα. Για τις ομάδες που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών και παράλληλα και σε ένα και μόνο τμήμα Παίδων ή Εφήβων που αποβληθεί ή αποχωρήσει, θα ζητείται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το αντίστοιχο Εθνικό Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΟΚ. 
Εφόσον σωματείο που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Γυναικών και παράλληλα και σε ένα μόνο τμήμα Κορασίδων ή Νεανίδων, που αποβληθεί ή αποχωρήσει, θα αποβάλλεται και η ομάδα Γυναικών από το αντίστοιχο πρωτάθλημα. Για τις ομάδες που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών και παράλληλα και σε ένα και μόνο τμήμα Κορασίδων ή Νεανίδων που αποβληθεί ή αποχωρήσει , θα ζητείται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το αντίστοιχο Εθνικό Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΟΚ. 
            ε) σε περίπτωση που κάποια ομάδα δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 4, και 14 του παρόντος επιβάλλονται οι εκεί αναφερόμενες ποινές.
στ) Σε περίπτωση τιμωρίας της έδρας ενός σωματείου ο αγώνας θα διεξάγεται στην έδρα του αντιπάλου για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή που θα του επιβληθεί. Εάν τα αντίπαλα σωματεία έχουν κοινή έδρα, ο αγώνας θα διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.
            ζ) Τα σωματεία μπορούν, σύμφωνα με το Νέο Αθλητικό Νόμο, να επιδιώξουν την αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη εκείνων που δημιουργούν επεισόδια στους αγώνες.
            η)Σωματείο το οποίο δημιουργεί κατ΄ επανάληψη επεισόδια, μπορεί να αποπέμπεται από το πρωτάθλημα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. (άρθρο 82 των Κανονισμών της ΕΟΚ).
            θ) Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τα διαγωνιζόμενα σωματεία, εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη άδεια από την ΕΚΑΣΚ. Οι άδειες βιντεοσκόπησης θα εκδίδονται μεμονωμένα για κάθε αγώνα. 
            ι) Σε περίπτωση Δήλωσης Συμμετοχής στα πρωταθλήματα/τουρνουά, η μετέπειτα άρση της δήλωσης πριν από τις κληρώσεις, επιφέρει πρόστιμο προς την ομάδα ύψους 50€ για κάθε τμήμα.
            κ) Σε περίπτωση Δήλωσης Συμμετοχής στα πρωταθλήματα/τουρνουά και μετέπειτα άρση της συμμετοχής μετά από τις κληρώσεις και πριν την έναρξη του πρωταθλήματος/τουρνουά ή μη συμμετοχής της ομάδας σε κανέναν αγώνα, επιφέρει πρόστιμο 150€ για κάθε τμήμα.
            λ) Σε περίπτωση που ομάδα δεν προσέλθει σε αγώνα πρωταθλήματος/τουρνουά, ανεξάρτητα αν ειδοποιήσει ή όχι, επιφέρει πρόστιμο 50€.
            μ) Σε περίπτωση που ομάδα αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο μετά την έναρξη του πρωταθλήματος/τουρνουά, επιφέρει πρόστιμο 150€.

Τα παραπάνω πρόστιμα (ι-μ) θα ανακοινωθεί σύντομα που θα διατεθούν.

Εάν εντός διμήνου από την έκδοση της απόφασης της ποινής από την ΕΚΑΣΚ δεν καταβληθεί το παραπάνω πρόστιμο, το σωματείο (όλα τα τμήματα) αποβάλλεται για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Τα γηπεδούχα σωματεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη παρουσία ιατρού (με οικονομική επιβάρυνση του γηπεδούχου σωματείου) κατά τη διεξαγωγή των αγώνων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γιατρός στο γήπεδο, το γηπεδούχο σωματείο θα μηδενίζεται.
Γηπεδούχο σωματείο θεωρείται και αυτό που θα οριστεί από την Ε.Π./Ε.ΚΑ.Σ.Κ., σε αγώνες που θα διεξαχθούν σε ουδέτερη ή κοινή έδρα. Ειδικά εφιστάται η προσοχή των σωματείων στον προληπτικό ιατρικό έλεγχο της υγείας των αθλουμένων.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Βάσει του άρθρου 84 των κανονισμών της ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν, είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα προπονητή και κόουτς της ανδρικής ομάδος, με την ιδιότητα του αθλητή. 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο αρχηγός αθλητής ομάδας έχει δικαίωμα να ασκήσει τα καθήκοντα του προπονητή έως και δύο (2) συνεχόμενες αγωνιστικές ημέρες, διάστημα που δεν καταστρατηγεί την διάταξη περί κωλύματος παράλληλης άσκησης των ιδιοτήτων προπονητού-αθλητού. Λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται, το κώλυμα άσκησης των καθηκόντων του προπονητή λόγω ασθενείας, κ.λ.π.
Παράβαση του ανωτέρω όρου επιφέρει τις συνέπειες του άρθρου 48 παρ.2 των κανονισμών της ΕΟΚ (μηδενισμός σωματείων).
Οι προπονητές και οι βοηθοί προπονητών των σωματείων πριν από την έναρξη οποιουδήποτε αγώνα πρωταθλήματος Ανδρών & Γυναικών της ΕΚΑΣΚ, υποχρεούνται να προσκομίζουν στην Γραμματεία δελτίο ταυτότητος προπονητή. Παράβαση του όρου αυτού επιφέρει την ποινή της παράτυπης συμμετοχής καλαθοσφαιριστή (μηδενισμός), σύμφωνα με τον Νέο Αθλητικό Νόμο και τον ισχύοντα κανονισμό προπονητών καλαθοσφαίρισης (Υ.Α. 11672/2005-ΦΕΚ 407/2005).

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ Ε.ΚΑ.Σ.Κ.
Η συγκρότηση - λειτουργία των μικτών ομάδων Ε.ΚΑ.Σ.Κ. θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 90, 91, 92, 93 και 94 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. και τις άλλες διατάξεις που αναφέρονται στον ίδιο Κανονισμό περί κλιμακίων Εθνικών Ομάδων.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΓΕΝΙΚΑ


Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., από τις ειδικές προκηρύξεις, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ..


Η δήλωση Συμμετοχής:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021

Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι , δηλώνουμε συμμετοχή στα παρακάτω πρωταθλήματα:

ΑΝΔΡΩΝ                                   [ _ ]      
ΕΦΗΒΩΝ Α                                [ _ ]
ΕΦΗΒΩΝ Β                                [ _ ]
ΠΑΙΔΩΝ  Α                                [ _ ]
ΠΑΙΔΩΝ  Β                                [ _ ]
ΓΥΝΑΙΚΩΝ                                 [ _ ]
ΝΕΑΝΙΔΩΝ                                [ _ ]
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ                              [ _ ]
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ                    [ _ ]      
                        αποδεχόμενοι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις των Προκηρύξεων.
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ : …………………………………………………………………………………………
ΕΔΡΑ:………………………………………………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ-……………………………ΦΑΞ: …………………………e-mail………………………………….
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ( ΜΕΛΟΣ ΔΣ): ……………………………...…………………………………………………………………………………….
ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ:
            1)…………………………………………………………………….………………………………………………
            2)……………...………………………………………………………………………………………………………
         
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


………………………………                                                                     ..……………………………………..   
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1: Η παρούσα δήλωση συμμετοχής είναι οριστική, θα πρέπει να έχει σταλεί στην Ε.ΚΑ.Σ.Κ. μέχρι τη Δευτέρα 17/8/2020, υπογεγραμμένη  από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα,  και να υπάρχει και η σφραγίδα  του σωματείου.
 2.Παρακαλουμε να δηλωθεί μόνο το επίσημο e- mail  του σωματείου σας.  Share on Google Plus

About Kritikobasket.gr_admin

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.