Οι κριτές του Παγκοσμίου Σχολικού Πρωταθλήματος (13-15/4)

Οι κριτές:

WORLD SCHOOLS CHAMPIONSHIP

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-4-2019

ΑΟΡΑΚΙΑ ΒΟΗΘ.9:30 BELGIUM FL (B) - FINLAND (B)
ΓΕΡΟΝΤΗ – ΚΤΙΣΤΑΚΗ – ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΒΟΗΘ.11:00 BULGARIA (G) - CROATIA (G)
ΓΕΡΟΝΤΗ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ - ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΒΟΗΘ.12:30 BRAZIL (B) - CYPRUS (B)
ΓΕΡΟΝΤΗ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ - ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΒΟΗΘ 14:00 BELGIUM FL (G) - ESTONIA (G)
ΓΕΡΟΝΤΗ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ - ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΒΟΗΘ.15:30 BULGARIA (G) - CHILE (G)
ΓΕΡΟΝΤΗ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ - ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

ΛΙΝΤΟ 9:30 DENMARK (B) - LUXEMBOURG (B)
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ – ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ - ΒΑΡΟΥΧΑ

ΛΙΝΤΟ 11:00 CHILE (G) - GERMANY (G)
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ - ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ - ΒΑΡΟΥΧΑ

ΛΙΝΤΟ 12:30 CHINESE TAI PEI (B) - ISRAEL (B) 
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ – ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ - ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ

ΛΙΝΤΟ 14:00 CZECH REPUBLIC (G) - HUNGARY (G)
ΣΓΟΥΡΑΚΗ - ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΟΡ. - ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ

ΛΙΝΤΟ 15:30 CROATIA (G) - GERMANY (G)
ΣΓΟΥΡΑΚΗ - ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΟΡ. - ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 9:30 CZECH REPUBLIC (B) - FRANCE (B)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ - ΛΟΥΚΑΚΗ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 11:00 ROMANIA (G) - TURKEY (G)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ - ΛΟΥΚΑΚΗ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 12:30 ESTONIA (B) - GREECE -2- (B)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ - ΛΟΥΚΑΚΗ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 14:00 CHINESE TAI PEI (G) - SLOVAKIA (G)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡ. – ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ - ΚΟΚΟΛΑΚΗ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 15:30 ROMANIA (G) - SLOVENIA (G)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡ. - ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ - ΚΟΚΟΛΑΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 9:30 AUSTRIA (B) - CHILE (B)
ΠΕΤΡΟΣΟΓΛΟΥ – ΚΑΡΓΑΚΗΣ - ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 11:00 GREECE -2- (G) - NEW ZEALAND (G)
ΠΕΤΡΟΣΟΓΛΟΥ - ΚΑΡΓΑΚΗΣ - ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 12:30 AZERBAIJAN (B) - GREECE -1- (B)
ΣΑΡΡΗΣ – ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ - ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 14:00 FINLAND (G) - LEBANON (G)
ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΣΤΟΥΜΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 15:30 GREECE -2- (G) - ISRAEL (G)
ΣΑΡΡΗΣ – ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ - ΣΤΟΥΜΠΟΥ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 9:30 CROATIA (B) - ROMANIA (B)
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΧΡ – ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ - ΣΑΡΑΙΔΑΡΗ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 11:00 BRAZIL (G) - GREECE -1- (G)
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΧΡ - ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ - ΣΑΡΑΙΔΑΡΗ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 12:30 LATVIA (B) - TURKEY (B)
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΧΡ – ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ - ΣΑΡΑΙΔΑΡΗ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 14:00 BELGIUM FL (B) - DENMARK (B)
ΣΑΚΟΥΛΑΚΗΣ - ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ - ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 15:30 BRAZIL (G) - DENMARK (G)
ΣΑΚΟΥΛΑΚΗΣ – ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ - ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ

ΑΡΧΑΝΩΝ 9:30 BULGARIA (B) - NEW ZEALAND (B)
ΚΟΚΑΡΑΚΗ – ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ - ΜΙΧΑΛΑΚΗ

ΑΡΧΑΝΩΝ 11:00 CHINA (G) - FRANCE (G)
ΚΟΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ - ΜΙΧΑΛΑΚΗ

ΑΡΧΑΝΩΝ 12:30 CHINA (B) - NORTH MACEDONIA (B)
ΚΟΚΑΡΑΚΗ – ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ - ΜΙΧΑΛΑΚΗ

ΑΡΧΑΝΩΝ 14:00 FINLAND (B) - LUXEMBOURG (B)
ΦΩΣΤΗΡΑΣ - ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ - ΜΙΧΑΛΑΚΗ

ΑΡΧΑΝΩΝ 15:30 CHINA (G) - CYPRUS (G)
ΦΩΣΤΗΡΑΣ – ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ - ΜΙΧΑΛΑΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14-4-2019

ΑΟΡΑΚΙΑ 9:30 BRAZIL (B) - CHINESE TAI PEI (B)
ΚΟΚΑΡΑΚΗ – ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ - ΜΙΧΑΛΑΚΗ

ΑΟΡΑΚΙΑ 11:00 CZECH REPUBLIC (B) - ESTONIA (B)
ΚΟΚΑΡΑΚΗ – ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ - ΜΙΧΑΛΑΚΗ

ΑΟΡΑΚΙΑ 12:30 BELGIUM FL (G) - CZECH REPUBLIC (G)
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΟΡ - ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ - ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ

ΑΟΡΑΚΙΑ .14:00 CHINESE TAI PEI (B) - CYPRUS (B)
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΟΡ – ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ - ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ

ΑΡΧΑΝΕΣ 15:30 ESTONIA (B) - FRANCE (B)
ΣΑΚΑΒΕΛΗΣ - ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ - ΚΟΚΑΡΑΚΗ

ΑΡΧΑΝΕΣ 17:00 ISRAEL (G) - NEW ZEALAND (G)
ΣΑΚΑΒΕΛΗΣ - ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ - ΚΟΚΑΡΑΚΗ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΒΟΗΘ.9:30 CYPRUS (B) - ISRAEL (B)
ΓΕΡΟΝΤΗ – ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΒΟΗΘ. 11:00 FRANCE (B) - GREECE -2- (B)
ΓΕΡΟΝΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΒΟΗΘ.12:30 ESTONIA (G) - HUNGARY (G)
ΓΕΡΟΝΤΗ – ΣΑΚΟΥΛΑΚΗΣ - ΠΕΤΡΟΣΟΓΛΟΥ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΒΟΗΘ.14:00 BRAZIL (B) - ISRAEL (B)
ΦΩΣΤΗΡΑΣ - ΣΑΚΟΥΛΑΚΗΣ - ΠΕΤΡΟΣΟΓΛΟΥ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΒΟΗΘ.15:30 CZECH REPUBLIC (B) - GREECE -2- (B)
ΦΩΣΤΗΡΑΣ – ΣΑΚΟΥΛΑΚΗΣ - ΦΡΑΓΚΑΚΗ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΒΟΗΘ.17:00 DENMARK (G) - GREECE -1- (G)
ΦΩΣΤΗΡΑΣ - ΣΑΚΟΥΛΑΚΗΣ - ΦΡΑΓΚΑΚΗ

ΛΙΝΤΟ 9:30 AUSTRIA (B) - AZERBAIJAN (B)
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ – ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ - ΣΓΟΥΡΑΚΗ

ΛΙΝΤΟ 11:00 CROATIA (B) - LATVIA (B)
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ - ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ - ΣΓΟΥΡΑΚΗ

ΛΙΝΤΟ 12:30 FINLAND (G) - IRELAND (G)
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ – ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ - ΣΓΟΥΡΑΚΗ

ΛΙΝΤΟ 14:00 AZERBAIJAN (B) - CHILE (B)
 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ - ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ

ΛΙΝΤΟ 15:30 LATVIA (B) - ROMANIA (B)
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ – ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ

ΛΙΝΤΟ 17:00 BELGIUM FL (G) - HUNGARY (G)
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ - ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 9:30 CHILE (B) - GREECE -1- (B)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡ – ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ - ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 11:00 ROMANIA (B) - TURKEY (B)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡ – ΛΟΥΚΑΚΗ - ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 12:30 CHINESE TAI PEI (G) - NETHERLANDS (G)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡ - ΛΟΥΚΑΚΗ - ΤΡΟΥΛΗ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 14:00 AUSTRIA (B) - GREECE -1- (B)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΤ. – ΜΙΧΕΛΑΚΗ - ΤΡΟΥΛΗ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 15:30 CROATIA (B) - TURKEY (B)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΤ. - ΜΙΧΕΛΑΚΗ - ΤΡΟΥΛΗ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 17:00 CZECH REPUBLIC (G) - ESTONIA (G)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΤ. – ΜΙΧΕΛΑΚΗ - ΤΡΟΥΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 9:30 BULGARIA (B) - CHINA (B)
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ - ΣΑΡΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 11:00 DENMARK (B) - FINLAND (B)
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΣΑΡΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 12:30 BULGARIA (G) - GERMANY (G)
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΣΑΡΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 14:00 CHINA (B) - NEW ZEALAND (B)
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ - ΣΑΡΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 15:30 SLOVENIA (G) - TURKEY (G)
ΣΤΟΥΜΠΟΥ – ΚΑΡΓΑΚΗΣ - ΦΡΑΓΚΑΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 17:00 IRELAND (G) - LEBANON (G)
ΣΤΟΥΜΠΟΥ - ΚΑΡΓΑΚΗΣ - ΦΡΑΓΚΑΚΗ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 9:30 NEW ZEALAND (B) - NORTH MACEDONIA (B)
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΧΡ – ΣΑΡΑΙΔΑΡΗ - ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 11:00 BELGIUM FL (B) - LUXEMBOURG (B)
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΧΡ - ΣΑΡΑΙΔΑΡΗ - ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 12:30 CHILE (G) - CROATIA (G)
ΚΟΚΟΛΑΚΗ – ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ - ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 14:00 BULGARIA (B) - NORTH MACEDONIA (B)
ΚΟΚΟΛΑΚΗ - ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ - ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 15:30 CYPRUS (G) - FRANCE (G)
ΚΟΚΟΛΑΚΗ – ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ - ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 17:00 NETHERLANDS (G) - SLOVAKIA (G)
ΚΟΚΟΛΑΚΗ - ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ - ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-4-2019

ΑΟΡΑΚΙΑ 9:30 TEAM A – TEAM B
ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ - ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ

ΑΟΡΑΚΙΑ 11:00 TEAM A – TEAM B
ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ

ΑΟΡΑΚΙΑ 12:30 TEAM A – TEAM B
ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ - ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ

ΑΟΡΑΚΙΑ 14:00 TEAM A – TEAM B
ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ - ΚΤΙΣΤΑΚΗ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΒΟΗΘ 9:30 TEAM A – TEAM B
ΧΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΡΟΝΤΗ - ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΒΟΗΘ.11:00 TEAM A – TEAM B
ΧΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΡΟΝΤΗ - ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΒΟΗΘ.12:30 TEAM A – TEAM B
ΧΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΕΡΟΝΤΗ - ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

ΑΟΡΑΚΙΑ ΒΟΗΘ 14:00 TEAM A – TEAM B
ΧΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡ - ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

ΛΙΝΤΟ 9:30 TEAM A – TEAM B
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ - ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΟΡ. ΧΡ.

ΛΙΝΤΟ 11:00 TEAM A – TEAM B
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ - ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΟΡ. ΧΡ.

ΛΙΝΤΟ 12:30 TEAM A – TEAM B
ΦΩΣΤΗΡΑΣ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ - ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΟΡ..

ΛΙΝΤΟ 14:00 TEAM A – TEAM B
ΦΩΣΤΗΡΑΣ – ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ - ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΟΡ..

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 9:30 TEAM A – TEAM B
ΜΙΧΑΛΑΚΗ - ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΕΜ. ΧΡ - ΣΤΟΥΜΠΟΥ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 11:00 TEAM A – TEAM B
ΜΙΧΑΛΑΚΗ - ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΕΜ. ΧΡ - ΣΤΟΥΜΠΟΥ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 12:30 TEAM A – TEAM B
ΚΟΚΑΡΑΚΗ - ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΕΜ. ΧΡ - ΠΕΤΡΟΣΟΓΛΟΥ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 14:00 TEAM A – TEAM B
ΚΟΚΑΡΑΚΗ - ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΕΜ. ΧΡ - ΠΕΤΡΟΣΟΓΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 9:30 TEAM A – TEAM B
ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ - ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ - ΚΟΚΟΛΑΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 11:00 TEAM A – TEAM B
ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ – ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ - ΚΟΚΟΛΑΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 12:30 TEAM A – TEAM B
ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ - ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ - ΚΟΚΟΛΑΚΗ

ΑΡΧΑΝΩΝ 9:30 TEAM A – TEAM B
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ – ΣΑΚΑΒΕΛΗΣ - ΓΙΑΛΑΜΑ

ΑΡΧΑΝΩΝ 11:00 TEAM A – TEAM B
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ - ΣΑΚΑΒΕΛΗΣ - ΓΙΑΛΑΜΑ

ΑΡΧΑΝΩΝ 12:30 TEAM A – TEAM B
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ – ΣΑΚΑΒΕΛΗΣ - ΓΙΑΛΑΜΑ 
Share on Google Plus

About Kritikobasket.gr_admin

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.