ΕΟΚ| Η Γενική Προκήρυξη ολων των Πρωταθλημάτων 2013-2014.


Η ΕΟΚ γνωστοποίησε στο επίσημο site της την  Γενική Προκήρυξη όλων των Πρωταθλημάτων 2013-2014, το χρονικό διάστημα διεξαγωγής και τι αλλαγές θα γίνουν στις ηλικίες των εφήβων -νεανίδων και στο Παίδων-Κορασίδων.
Η Ε.Ο.Κ. κατά την αγωνιστική περίοδο 2013-2014, θα διοργανώσει και θα τελέσει τα παρακάτω Πρωταθλήματα:

α) Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών: 
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 14/09/2013 – 31/05/2014.
β) Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών:
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 22/09/2013 - 30/04/2014


γ) Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών : 
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 12/10/2013 - 31/05/2014

δ) Πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών: 
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 13/10/2013 - 31/05/2014

ε) Πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών: 
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 13/10/2013 – 31/05/2014

στ) Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών : 
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 13/10/2013 - 31/05/2014

ζ) Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών : 
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 14/10/2013 - 31/05/2014

η) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων: 
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής Προκριματικών 12 - 16/04/2014
& Τελικών 23 - 27/04/2014. 

θ) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων:
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής Προκριματικών 12 - 16/04/2014
& Τελικών 23 - 27/04/2014. 

ι) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων 
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής Προκριματικών 23 - 27/04/2014
& Τελικών 18 – 22/06/2014. 

ια) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων 
Χρονικό διάστημα διεξαγωγής Προκριματικών 23 - 27/04/2014
& Τελικών 18 – 22/06/2014. 

Οι σημαντικότερες αλλαγές της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αναφέρονται στα παρακάτω άρθρα:

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στα Πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών Ανδρών πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και στα Πρωταθλήματα Παίδων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το αντίστοιχο Εθνικό Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν.
Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στα Πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών Γυναικών πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν σε ένα από τα Πρωταθλήματα Κορασίδων ή Νεανίδων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το αντίστοιχο Εθνικό Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν.
Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα στις φανέλες των αθλητών και αθλητριών να χρησιμοποιούν τους αριθμούς 4 μέχρι και το 15 αυστηρά, όπως ορίζει το άρθρο 43 των Κανονισμών Παιδιάς της ΕΟΚ.
Για τα Τοπικά Πρωταθλήματα Ανδρών & Γυναικών αποφασίζουν ανάλογα οι Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Στα Πρωταθλήματα δικαιούνται να πάρουν μέρος οι Αθλητές - Αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του Άρθρου 36 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ..
Κάθε Σωματείο δικαιούται να παρατάσσει, σε κάθε αγώνα, μέχρι 12 Αθλητές - Αθλήτριες.
Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα Πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών που διοργανώνουν η Ε.Ο.Κ., οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές.
Στο Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών δικαίωμα συμμετοχής έχει ένας (1) αθλητής που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ζώνη της FIBA. Στα Πρωταθλήματα Α2, Β’ και Γ΄ Εθνικών Κατηγοριών Ανδρών θα δηλώνονται υποχρεωτικά στην δωδεκάδα δύο (2) αθλητές κάτω των είκοσι δύο (22) ετών, δηλαδή γεννηθέντες το έτος 1991 και νεότεροι και δύο (2) αθλητές κάτω των είκοσι (20) ετών δηλαδή γεννηθέντες το έτος 1993 και νεότεροι, με υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον των δύο (2) εκ των τεσσάρων (4) στους αγώνες. Σε περίπτωση που καταστρατηγηθεί αυτή η διάταξη το παράπτωμα χαρακτηρίζεται σαν «αντικανονική συμμετοχή αθλητή» με όποιες κυρώσεις προβλέπει ο κανονισμός της ΕΟΚ..

Στα Πρωταθλήματα Α1 και Α2 Εθνική κατηγορία γυναικών θα δηλώνονται υποχρεωτικά στην δωδεκάδα δύο (2) αθλήτριες κάτω των εικοσιένα (21) ετών, δηλαδή γεννηθείσες το έτος 1992 και νεότερες.

Σας γνωρίζουμε ότι στο περιορισμό των αλλοδαπών Καλαθοσφαιριστών – στριών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα των Εθνικών κατηγοριών (Β’, Γ’ ανδρών και Α2 γυναικών), δεν συμπεριλαμβάνονται οι αλλοδαποί Καλαθοσφαιριστές, το δελτίο των οποίων έχει εκδοθεί πριν το 15ο έτος της ηλικίας τους.
Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση αυτή περιλαμβάνονται μόνο αθλητές – τριες των Σωματείων των οποίων το δελτίο αθλητικής ιδιότητας έχει εκδοθεί για πρώτη φορά στο ίδιο Σωματείο και οι αθλητές –τριες εξακολουθούν να αγωνίζονται στο εν λόγω Σωματείο.

β) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων, μετά την παρέμβαση της
FIBA για την εφαρμογή του κανονισμού της και για την αγωνιστική περίοδο
2013 – 2014, δικαιούνται να πάρουν μέρος δύο (2) Αθλητές που γεννήθηκαν
το έτος 1995, οι γεννημένοι τα έτη 1996, 1997 και μέχρι δύο (2) παίδες
γεννηθέντες το έτος 1998 και νεότεροι. Από την αγωνιστική περίοδο 2014 –
2015 θα εφαρμοσθούν πλήρως οι κανονισμοί της FIBA.

γ) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 1998 και νεότεροι.

δ) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη 1995, 1996, 1997 και μέχρι τρεις (3) κορασίδες γεννηθείσες το έτος 1998 και νεότερες. 

ε) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 1998 και νεότερες.

Τα αναφερόμενα στις παραγράφους β, γ, δ και ε θα ισχύσουν τόσο στα Τοπικά Πρωταθλήματα, όσο και στις προκριματικές και τελικές φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων.
Η χρησιμοποίηση κορασίδων και παίδων στα Πρωταθλήματα Νεανίδων και Εφήβων δεν θα αποτελεί πρόβλημα στην Ε.Ο.Κ. για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθλημάτων.

Share on Google Plus

About kreta

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.