ΕΚΑΣΚ | Η Γενική προκήρυξη της Πρωταθλημάτων 2017-18.


Η ΕΚΑΣΚ, ανάρτησε στην επίσημη σελίδα της την Γενική προκήρυξη πρωταθλημάτων περιόδου 2017-2018 και οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.ΚΑ.Σ.Κ. εγγράφως το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28/7/2017 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 28 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.

Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί τη Δεύτερα 28/8/2017 και ώρα 17.00 στα γραφεία της Ένωσης, παρουσία εκπροσώπων των σωματείων.

Για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 στο πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών μπορούν να συμμετέχουν και νέα ή επανενεργοποιημένα σωματεία με την υποχρεωτική δημιουργία τμημάτων Παίδων ή Παμπαίδων και Κορασίδων ή Παγκορασίδων αντίστοιχα.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 - 2018
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑΗ Ε.ΚΑ.Σ.Κ. κατά την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 θα διοργανώσει και θα τελέσει τα παρακάτω Πρωταθλήματα, τα οποία και προκηρύσσει και που θα διεξαχθούν με μέριμνα και ευθύνη της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99, του Καταστατικού της, των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. καθώς και των Κανονισμών Παιδιάς:
  1. Πρωτάθλημα Ανδρών: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 01.09.2017 έως 31.05.2018.
  2. Πρωτάθλημα Εφήβων: χρονικ⏌ διάστημα διεξαγωγής από 01.09.2017 έως 09.04.2018.
  3. Πρωτάθλημα Παίδων: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 01.09.2017 έως 17.04.2018.
  4. Πρωτάθλημα Γυναικών: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 01.09.2017 έως 31.05.2018.
  5. Πρωτάθλημα Νεανίδων: χρονικ⏌ διάστημα διεξαγωγής από 01.09.2017 έως 09.04.2018.
  6. Πρωτάθλημα Κορασίδων: χρονικ⏌ διάστημα διεξαγωγής από 01.09.2017 έως 17.04.2018.
Οι παραπάνω ημερομηνίες των Πρωταθλημάτων Εφήβων – Νεανίδων – Παίδων – Κορασίδων, πιθανόν να τροποποιηθούν, ανάλογα με τις υποχρεώσεις των αντίστοιχων Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων (προκριματικές και τελικές φάσεις) και τις υποχρεώσεις των Εθνικών Ομάδων και σχολικών υποχρεώσεων σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΟΚ.
Η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο 2017-2018, προτίθεται να διοργανώσει και να τελέσει και τα παρακάτω Τουρνουά, εφόσον το επιτρέψουν οι οικονομικές δυνατότητες της και συμφωνήσουν τα σωματεία – μέλη της να καλύψουν τα έξοδα διαιτησίας και γραμματείας.
  1. Τουρνουά Παμπαίδων “Παύλος Βαρζακιάν”: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 01.09.2017 έως 30.06.2018.
  2. Τουρνουά Παγκορασίδων: χρονικ⏌ διάστημα διεξαγωγής από 01.09.2017 έως 30.06.2018.
  3. Τουρνουά Μίνι Παίδων – Κορασίδων μπορούν να διοργανωθούν υπό την αιγίδα της ΕΚΑΣΚ.
 ΑΡΘΡΟ 2ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στα ανωτέρω Πρωταθλήματα έχουν τα σωματεία της δύναμης της Ε.ΚΑ.Σ.Κ., όπως αυτά αναλυτικά απαριθμούνται στις οικείες προκηρύξεις.
Ειδικά σημειώνονται τα ακόλουθα: 
Για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018, τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα Ανδρών ΕΚΑΣΚ πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και στο ΠρωτάθλημαΠαίδων ή Εφήβων. Σε αντίθετη περίπτωση τα Σωματεία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Ανδρών.
Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα Γυναικών ΕΚΑΣΚ πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και στο Πρωτάθλημα Κορασίδων ή Νεανίδων. Σε αντίθετη περίπτωση τα Σωματεία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Γυναικών.
Για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 στο πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών μπορούν να συμμετέχουν και νέα ή επανενεργοποιημένα σωματεία με την υποχρεωτική δημιουργία τμημάτων Παίδων ή Παμπαίδων και Κορασίδων ή Παγκορασίδων αντίστοιχα.
Κατά τα λοιπά οι ομάδες αυτές θα υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις των προκηρύξεων της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. και της ΕΟΚ.
Εφόσον σωματείο που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Ανδρών ή Γυναικών και παράλληλα και σε ένα και μόνο τμήμα Παίδων ή Παμπαίδων και Κορασίδων ή Παγκορασίδων αντίστοιχα, που αποβληθεί ή αποχωρήσει, θα αποβάλλεται και η ομάδα Ανδρών ή Γυναικών ανάλογα, από το αντίστοιχο πρωτάθλημα.
Για τις ομάδες που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών, ισχύουν οι κανονισμοί της ΕΟΚ και συγκεκριμένα.
Για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018, τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στα Πρωταθλήματα Εθνικών κατηγοριών Ανδρών και Εθνικών Κατηγοριών Γυναικών πρέπειυποχρεωτικά να συμμετάσχουν και στα Πρωταθλήματα Παίδων ή Εφήβων και Κορασίδων ή Νεανίδων αντίστοιχα. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το αντίστοιχο Εθνικό Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν.
Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα στις φανέλες των αθλητών - τριών να χρησιμοποιούν τους αριθμούς 4 έως 19 αυστηρά όπως ορίζει η νέα προκήρυξη της ΕΟΚ.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΛΗΡΩΣΗ
Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.ΚΑ.Σ.Κ. εγγράφως το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28/7/2017 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 28 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί τη Δεύτερα 28/8/2017 και ώρα 17.00 στα γραφεία της Ένωσης, παρουσία εκπροσώπων των σωματείων.
Τα Σωματεία πρέπει να έχουν εξοφλήσει προς τους συνδέσμους Διαιτητών και Κριτών, όλες τις προηγούμενες οφειλές τους από παράβολα και δόσεις, προσκομίζοντας ταυτόχρονα και το σχετικό καταθετήριο στον λογαριασμό ΣΥΔΚΑΚ – 788002330001137 στη Τράπεζα ALPHA BANK, που θα αναγράφει την αιτιολογία κατάθεσης, καθώς και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κανονισμό Πρωταθλημάτων.
Υποβολή Δηλώσεων με επιφυλάξεις ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ και τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από το Πρωτάθλημα.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση που το σωματείο δεν διαθέτει ιδιόκτητο γήπεδο θα πρέπει, μέχρι την κλήρωση των πρωταθλημάτων, να υποβάλει στην ΕΚΑΣΚ επίσημο έγγραφο παραχώρησης από την Διοίκηση του Γηπέδου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η παραχώρηση της χρήσης του δηλωμένου ως έδρας γηπέδου. Μόνο με την υποβολή του εγγράφου αυτού αναγνωρίζεται σαν έδρα το γήπεδο της δήλωσης και θα είναι υπεύθυνο το Σωματείο για την διεξαγωγή των αγώνων σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΕΚΑΣΚ και τον κανονισμό της ΕΟΚ.
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών χωρίς δελτία, και την απαραίτητη ιατρική θεώρηση αυτών. Οι αθλητές που μπορούν να πάρουν μέρος πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 2725/99 και του άρθρου 36 των Κανονισμών της ΕΟΚ και του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. Βάσει του άρθρου 33 παρ. 9 του ν. 2725/99, η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών γίνεται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ιατρούς, και ισχύει για ένα έτος.
Ειδική επισήμανση: προκειμένου να γίνει δεκτή η συμμετοχή αθλητών-τριων (μόνο για Παμπαίδες, Παγκορασίδες) με καταστάσεις και μόνο έως 30 Νοεμβρίου 2017, είναι απαραίτητο να συνοδεύεται η κατάσταση και με πιστοποιητικό γεννήσεως με επ’ αυτού φωτογραφία του αθλητή-τριας σφραγισμένη από την εκδούσα το πιστοποιητικό αρχή, ή με βιβλιάριο υγείας αυτού και φωτογραφία του αθλητή σφραγισμένη από την εκδούσα το βιβλιάριο υγείας αρχή, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της ηλικίας και της ταυτοπροσωπίας του αθλητή/τριας. Η διάταξη αυτή δεν αφορά τα πρωταθλήματα Παίδων και Κορασίδων.
Βάσει του άρθρου 4 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2017 – 2018 της Ε.Ο.Κ. «κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει, σε κάθε αγώνα, μέχρι 12 αθλητές/αθλήτριες και στα Τουρνουά Παμπαίδων και Μίνι έως 15 αθλητές/αθλήτριες».
Για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018
α) Για το πρωτάθλημα Ανδρών περιόδου 2017-18, σε ότι αφορά τις ηλικίες των αθλητών, υποχρεούνται τα σωματεία να έχουν στην 12αδα τους τουλάχιστον δύο (2) αθλητές κάτω των είκοσι (20) ετών, δηλαδή γεννηθέντες το έτος 1997 και νεότεροι, και δύο (2) αθλητές κάτω των είκοσι δυο (22) ετών, δηλαδή γεννηθέντες το έτος 1999 και νεότεροι και θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει στην πεντάδα τουλάχιστον ένας απ’ αυτούς στα τρία πρώτα δεκάλεπτα.
Σε περίπτωση αποβολής λόγω φάουλ και των δυο αθλητών κατά την διάρκεια του αγώνα η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει αθλητή διαφορετικής ηλικίας.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (αποβολές – τραυματισμοί κ.λ.π.) η ομάδα θα συνεχίζει τον αγώνα με 4 παίκτες.
β) Για το πρωτάθλημα Γυναικών περιόδου 2017-18, σε ότι αφορά τις ηλικίες των αθλητριών υποχρεούνται τα σωματεία να έχουν στην 12αδα τους τουλάχιστον δύο (2) αθλήτριες κάτω των είκοσι ένα (21) ετών, δηλαδή γεννηθείσες το έτος 1996 και νεότερες και δύο (2) αθλήτριες κάτω των δεκαεννέα (19) ετών, δηλαδή γεννηθείσες το έτος 1998 και θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει στην πεντάδα τουλάχιστον μια απ’ αυτές στα τρία πρώτα δεκάλεπτα.
Σε περίπτωση που καταστρατηγηθούν οι παραπάνω διατάξεις, το παράπτωμα χαρακτηρίζεται σαν «αντικανονική συμμετοχή αθλητή» με τις όποιες κυρώσεις προβλέπει ο κανονισμός της ΕΟΚ (άρθρο 47 παρ. 2α, για αντικανονική συμμετοχή αθλητών).
γ) Στο Πανελλήνιο αλλά και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων 2017-18 δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 2000,2001 και 4 αθλητές του 2002 και νεότεροι.
δ) Στο Πανελλήνιο και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Παίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2002 και νεότεροι.
ε) Στο Τουρνουά Παμπαίδων «Παύλος Βαρζακιάν» (εφόσον διεξαχθεί) δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2003 και νεότεροι.
ζ) Στο Τουρνουά Μίνι Παίδων (εφόσον διεξαχθεί) δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2005 και νεώτεροι.
η) Στο Πανελλήνιο και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Νεανίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη τα έτη 2000, 2001 και 5 αθλήτριες του 2002 και νεότερες.
θ) Στο Πανελλήνιο και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Κορασίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2002 και νεότερες.
Η χρησιμοποίηση Κορασίδων και Παίδων στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Νεανίδων και Εφήβων δεν θα αποτελεί πρόβλημα στην Ε.Ο.Κ. για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθλημάτων.
ι) Στο Τουρνουά Παγκορασίδων (εφόσον διεξαχθεί) δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2003 και νεώτερες.
κ) Στο Τουρνουά Μίνι Κορασίδων (εφόσον διεξαχθεί) δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2005 και νεώτερες.
Επισημαίνεται ότι στην προκριματική και τελική φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αποκλειστικά και μόνον δώδεκα (12) Αθλητές-Αθλήτριες, που θα αναγράφονται σε ονομαστική κατάσταση που θα κατατίθεται, πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε φάσης, στην γραμματεία των αγώνων, χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης Αθλητή ή Αθλήτριας, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία κατά την διάρκεια της διοργάνωσης. Η αντικατάσταση Αθλητών – Αθλητριών επιτρέπεται μόνο από την προκριματική φάση στην τελική.
ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Το σύστημα διεξαγωγής για κάθε πρωτάθλημα θα οριστεί μετά τις δηλώσεις συμμετοχής με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος της Ε.ΚΑ.Σ.Κ., και σύμφωνα με τη Γενική προκήρυξη της ΕΟΚ.
Επισημαίνεται ότι:
επιτρέπεται στα σωματεία η συμμετοχή και 2ης ομάδας ΜΟΝΟ, στα πρωταθλήματα Παίδων και Κορασίδων, χωρίς να έχει το δικαίωμα να συνεχίσει στη 2η φάση των πρωταθλημάτων καθώς και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τη Βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζουν τα Άρθρα 47 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. (2 βαθμοί για την νίκη, 1 για την ήττα- συμπεριλαμβανόμενου και του αγώνα που απέμεινε με λιγότερους-ες των δύο (2) παικτών - τριών -άρθρο 21 Κανονισμών Παιδιάς – και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).
2) ΚΑΤΑΤΑΞΗΓια την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ.2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.3γ και πρ.4 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας:
α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες- ήττες- μηδενισμοί).
Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων( goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.
β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων( goal average) σε όλους τους αγώνες τους, στον όμιλο που συμμετείχαν.
γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο (2) τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν, οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.
δ) Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων( goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.
ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων( goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
στ) Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β.
Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.
ζ) Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, διεξάγονται αγώνες κατάταξης, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ.
Ο συντελεστής πόντων (goal average), υπολογίζεται με διαίρεση των πόντων που πέτυχε η ομάδα με τους πόντους που δέχθηκε.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 2 (όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε Ομάδα που υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δυο (2) αγώνες ή αποχώρησης από τη συνέχεια του πρωταθλήματος, λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Την οικονομική διαχείριση των αγώνων θα έχει η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. που θα αναλάβει τα παρακάτω:
ΕΣΟΔΑ: 1)διαφημίσεις, 2)χορηγοί, 3)διαφημιστικές πινακίδες. Η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. θα ορίσει τον χορηγό των πρωταθλημάτων της με έγγραφο που θα ακολουθήσει εφόσον υπάρξουν.
ΕΞΟΔΑ: Για την περίοδο 2017-2018 τα γηπεδούχα σωματεία θα καταβάλουν τα έξοδα διαιτητών – κριτών αποκλειστικά πριν την έναρξη του αγώνα, αλλιώς δεν θα διεξάγεται ο αντίστοιχος αγώνας και θα μηδενίζεται το σωματείο. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν διεξαχθεί ο αγώνας είτε για μη προσέλευση του ενός σωματείου, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο και οι διαιτητές και κριτές είναι παρόντες, αφού δεν έχουν ειδοποιηθεί τουλάχιστον μια μέρα νωρίτερα για την αναβολή αυτή τότε θα πρέπει το υπαίτιο Σωματείο να καταβάλει όλα τα έξοδα του αγώνα που δεν έγινε στον αμέσως επόμενο αγώνα του Σωματείου διαφορετικά δεν θα διεξάγεται. Εφόσον ορισμένος διαιτητής ή κριτής δεν προσέλθει εγκαίρως στον αγώνα δεν θα αμείβεται.
Στην αρχή των πρωταθλημάτων θα υπάρξει παράβολο συμμετοχής από 20,00 έως 80,00 ευρώ για κάθε Τμήμα του Σωματείου, ανάλογα με την συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα της Ένωσης, για την πληρωμή των μετακινήσεων, ημεραργιών των διαιτητών και κριτών. Τα παράβολα θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί τουλάχιστον μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε πρωταθλήματος.
Αν υπάρξουν υπόλοιπα ή διαφορές θα υπάρξει δεύτερο παράβολο που θα καταβληθεί τέλος Μαρτίου 2018. Εφ’ όσον υπάρξουν διαφορές έως το τέλος των πρωταθλημάτων θα υπάρξει εκκαθάριση.
Τα παράβολα θα καταβάλλονται στο τραπεζικό λογαριασμό του ΣΥΔΚΑΚ - ALPHA BANK, 788002330001137 και η απόδειξη κατάθεσης του εκάστοτε παράβολου πρέπει να κοινοποιηθεί στην ΕΚΑΣΚ με fax ή με email.
Τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να ορίσουν τιμή εισόδου (εισιτήριο) στους αγώνες και θα υπόκεινται σε όλες τις κατά το Νόμο διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΓΗΠΕΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξάγονται σε Κλειστά γήπεδα που θα δηλώσουν τα Σωματεία και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ο.Κ. Οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή ή και άλλη μέρα της εβδομάδας, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των γηπέδων και το πρόγραμμα διεξαγωγής που καταρτίζει η Ε.Π./Ε.ΚΑ.Σ.Κ., η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει την διεξαγωγή των αγώνων, σε περίπτωση κωλύματος, στο πλησιέστερο, με την δηλωθείσα έδρα του γηπεδούχου, γυμναστήριο.
Ειδικά οι αγώνες του Πρωταθλήματος Ανδρών θα διεξάγονται Δευτέρα εφόσον πρόκειται για συναντήσεις του ίδιου νομαρχιακού διαμερίσματος και οι υπόλοιπες συναντήσεις θα διεξάγονται Κυριακή. Τα πρωταθλήματα Εφήβων και Νεανίδων θα διεξάγονται Σάββατο, για διευκόλυνση στις μετακινήσεις των αθλητών-τριών που μετέχουν στις Εθνικές Κατηγορίες και οι αγώνες Παίδων και Κορασίδων θα διεξάγονται Κυριακή, πάντα ανάλογα την διαθεσιμότητα των γηπέδων.
Η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. διατηρεί το δικαίωμα ορισμού και δεύτερης αγωνιστικής ημέρας μέσα στην ίδια εβδομάδα στην περίπτωση που θα κρίνει αυτό αναγκαίο.
Τα κλειστά γυμναστήρια της ευρύτερης περιοχής των πόλεων Ηρακλείου και Χανίων θεωρούνται ενιαία έδρα.
α) Σε περίπτωση που δημιουργηθεί πρόβλημα στη διεξαγωγή αγώνα λόγω ελλείψεως κλειστού γυμναστηρίου, η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. μπορεί να ορίσει τον αγώνα σε οποιοδήποτε γήπεδο ανά την Κρήτη είναι διαθέσιμο και έχει τις προϋποθέσεις.
β) Εάν το γήπεδο είναι κατειλημμένο από άλλο αγώνα καλαθοσφαίρισης ή άλλου αθλήματος, ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση για την οποία έχει δοθεί άδεια από την διοίκηση του Κλειστού Γυμναστηρίου, οι ομάδες, οι διαιτητές και οι κριτές οφείλουν να περιμένουν μια (1) ώρα εάν το προηγούμενο παιχνίδι δεν έχει τελειώσει και εφόσον ο αγώνας είναι ο τελευταίος του προγράμματος. Παράβαση της υποχρεώσεως αυτής επιφέρει τις συνέπειες των άρθρων 47 παρ. 2, και 82 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
γ) Κάθε σωματείο μέχρι την κλήρωση, εάν χρησιμοποιεί κοινοτικό ή δημοτικό γυμναστήριο θα πρέπει να προσκομίσει αντίστοιχο έγγραφο παραχώρησης του γυμναστηρίου όπου θα δηλώσει έδρα. Επίσης κάθε σωματείο θα πρέπει να δηλώσει και δεύτερη έδρα που να πληροί τους όρους για αγώνες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. (αρ. 29).
   Η άδεια αγώνος εκδίδεται από την Περιφέρεια και ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου είναι η προσκόμιση της πριν από την έναρξη των αγώνων, ειδάλλως επισύρει μηδενισμό του γηπεδούχου σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., για να είναι το γήπεδο έτοιμο για την έναρξη του αγώνα (αρ. 47), καθώς επίσης και για την τοποθέτηση στη γραμματεία του γηπέδου της διαφημιστικής πινακίδας του χορηγού ή των χορηγών του πρωταθλήματος, εφόσον υπάρχουν.
δ) Εάν προγραμματισμένος αγώνας Πρωταθλήματος σε Εθνικό Γυμναστήριο, αναβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας π.χ. ορισμός άλλου αγώνα μπάσκετ ή άλλου αθλήματος μεγαλύτερης κατηγορίας ή και άλλου σοβαρού λόγου, το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει έγγραφο στην Ε.ΚΑ.Σ.Κ., θεωρημένο από την διοίκηση του συγκεκριμένου Εθνικού Σταδίου, και να αιτιολογεί τους λόγους αναβολής.
Η κατάθεση του εγγράφου θα γίνεται 72 ώρες ενωρίτερα της ορισθείσας ώρας διεξαγωγής του συγκεκριμένου αγώνα.
Η Ε.Π./Ε.ΚΑ.Σ.Κ. θα ορίζει τον αγώνα την ίδια ή άλλη ημερομηνία και ώρα στο ίδιο ή άλλο γήπεδο που θα έχει συμφωνηθεί. Σ΄ αυτήν την περίπτωση το φιλοξενούμενο σωματείο δεν θα πραγματοποιήσει μεγαλύτερη χιλιομετρική μετακίνηση από αυτήν, που θα πραγματοποιούσε σαν μετακίνηση του στην έδρα που είχε δηλώσει το γηπεδούχο σωματείο.
Επίσης η Ε.Π./Ε.ΚΑ.Σ.Κ. δύναται να ορίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι στην 2η έδρα που έχει δηλώσει το γηπεδούχο σωματείο (ανεξάρτητα εάν αυτό είναι ανοικτό ή κλειστό), που πρέπει όμως απαραίτητα να πληροί τους όρους των άρθρων του κανονισμού Ε.Ο.Κ., και του παρόντος.
ε) Κάθε σωματείο υποχρεούται να δηλώνει μια έδρα για όλα τα τμήματα του.
στ) Κάθε σωματείο υποχρεούται να δηλώσει κλειστό γήπεδο σαν έδρα του και θα είναι υπεύθυνο το Σωματείο για την διεξαγωγή των αγώνων σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον κανονισμό της ΕΟΚ.
ζ) Τα σωματεία υποχρεούνται να φροντίζουν για την παρουσία αστυνομικής δύναμης στους αγώνες υψηλού κινδύνου.

Share on Google Plus

About parampasketikos

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.