ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 22ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 2011Ξεκινά το 22ο Τουρνουά παιδικού μπάσκετ για αγόρια και κορίτσια που διοργανώνει με την συνεργασία της ΕΚΑΣΚ   με σκοπό την άθληση και ψυχαγωγία των παιδιών και την ενίσχυση της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των διαγωνιζομένων τμημάτων υποδομής των σωματείων....

Αναλυτικά ολη η προκύρηξη:    
                                                                               


                             ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  22ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 2011

           Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
με τις  209/11 KAI 211 /11 αποφάσεις του Δ.Σ. , ,  εγκρίνει  την διοργάνωση και διεξαγωγή  ,  του   22 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 2011 για αγόρια και κορίτσια , που διοργανώνει με την συνεργασία της ΕΚΑΣΚ  με σκοπό την άθληση και ψυχαγωγία των παιδιών και την ενίσχυση της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των διαγωνιζομένων τμημάτων υποδομής των σωματείων                                                                                     
Αρθρο 1Ο : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Α.   ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
με πρόεδρο :   τον  BΑΡΔΑΒΑ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  Αντιπρόεδρο Δ.Σ ΔΟΠΑΦΜΑΗ      
και μέλη :       τον  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ  ΝΙΚΟ            Μέλος Δ.Σ. ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
                      τον  ΜΩΡΑΙΤΗ  ΜΙΧΑΛΗ              Μέλος Δ.Σ. ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
                      την  ΤΖΙΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΖΑ               Μέλος Δ.Σ. ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
                      τον  TΣΙΡΑΚΟ  ΔΗΜΗΤΡΗ           Μέλος Δ.Σ. ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Έργο της ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  είναι :
Η φροντίδα για εφαρμογή και τήρηση της προκήρυξης αυτής
Η έγκριση Δηλώσεων -αιτήσεων  συμμετοχής  και των καταστάσεων συμμετοχής-βεβαιώσεων των ομάδων και των δικαιολογητικών αυτών. 
Η έγκριση των πινάκων των  διαιτητών- κριτών-ιατρών   

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     από:                                                                                                        
ΔΡΑΜΗΤΙΝΟ ΜΑΝΩΛΗ              Δημότη         
ΤΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ                        Συντονιστή προγράμματος :  Υπηρεσιακό στέλεχος  Δήμου Ηρακλείου
ΒΑΒΟΥΡΑNAΚΗ ΧΑΡΗ             Ιατρό 
ΠΕΡΙΣΣΥΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΗ       εκπρόσωπο  ΕΚΑΣΚ   με αναπληρωτή  ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟ       
ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ        εκπρόσωπο   ΣΥΔΚΑΚ  με αναπληρωτή  ΜΑΚΡΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   
ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΟΡΕΣΤΗ               εκπρόσωπο  ΣΥΚΚΑΚ με αναπληρωτή  ΒΛΑΣΣΗ ΑΝΔΡΕΑ  

Έργο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  είναι :
Η επιλογή του συστήματος αγώνων  και η κλήρωση αυτών                                                                  
Ο ορισμός  διαιτητών-κριτών -ιατρών των αγώνων από τους αντίστοιχους εκπροσώπους  
Η εκδίκαση ενστάσεων και η επιβολή ποινών.
Η επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή του προγράμματος και την διεξαγωγή των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΟΜΑΔΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ-  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ                  
Στους αγώνες μπορούν να συμμετέχουν  σωματεία, του Ν. Ηρακλείου
Κάθε σωματείο ,   λαμβάνει μέρος με μια ομάδα   σε κάθε κατηγορία
Κάθε αθλητής-τρια  λαμβάνει μέρος σε  μια  μόνο κατηγορία
Αθλητής-τρια μικρότερης ηλικίας  μπορεί να λάβει μέρος σε μεγαλύτερη κατηγορία , εφ όσο δεν συμμετέχει στη κατηγορία του
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                ΗΛΙΚΙΕΣ
ΑΓΟΡΙΑ          Α                                                                      1999-2000
ΑΓΟΡΙΑ          Β                                                                      2001   -και μικρότεροι
                                                  
ΚΟΡΙΤΣΙΑ     Γ                                                                      1999-  και  μικρότερες 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ                
Το αθλητικό σωματείο   που επιθυμεί να συμμετάσχει στους αγώνες πρέπει εμπρόθεσμα να υποβάλει την
δήλωση-αίτηση συμμετοχής   και κατάσταση-βεβαίωση  συμμετοχής   ανά κατηγορία- ομάδα
Η δήλωση -αίτηση  θα περιλαμβάνει:
Την υπεύθυνη δήλωση του προέδρου και του γραμματέα του αθλητικού σωματείου,  ότι έλαβαν γνώση  του περιεχομένου  της προκήρυξης  και την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα ,  
Την ή τις κατηγορίες που συμμετέχουν .
Τον ορισμό  εκπροσώπουενός ή δύο  ατόμων της κάθε  ομάδας   
Ονοματεπώνυμο και τηλ επικοινωνίσς  του προπονητή               
Η κατάσταση-βεβαίωση  υποβάλλεται εις διπλούν-μία παραμένει  στο γραφείο του συντονιστή του τουρνουά και μία θεωρημένη επιστρέφεται στην ομάδα - και περιλαμβάνει :
Πλήρη στοιχεία και ημερομηνία γέννησης του αθλητή
Την βεβαίωση ότι οι αναγραφόμενοι στην κατάσταση συμμετοχής (μικρότερος αριθμός / ανά ομάδα-8 ΟΚΤΩ-)  ανήκουν ως αθλητές στον αθλητικό σύλλογο   το οποίο θα βεβαιώνουν προς τούτο ο πρόεδρος και ο γραμματέας του αθλητικού σωματείου,
Ιατρική βεβαίωση για τους αθλητές και έγκριση συμμετοχής τους από ιατρικής πλευράς , σε αθλητικές δραστηριότητες  ή αγώνες, - ομαδική  ή ατομική
Υπογραφή από τον Πρόεδρο και τον  Γραμματέα του σωματείου
Σε καμία περίπτωση  δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή αθλητή –τριας που δεν αναφέρεται στην αρχική κατάσταση.                                                                                                                                                          

Η συμμετοχή των αθλητών –τριών θα βεβαιώνεται με   ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ με φωτογραφία  ή με οποιοδήποτε ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ που φωτοτυπία αυτών θα κατατίθενται στο γραφείο του συντονιστή του τουρνουά

Τα έντυπα της δήλωσης-αίτησης συμμετοχής και της κατάστασης-βεβαίωσης  συμμετοχής πρέπει να σφραγίζονται κατά τα νόμιμα θα διατίθενται από το γραφείο του συντονιστή του τουρνουά

           Οι δηλώσεις-αιτήσεις συμμετοχής και καταστάσεις-βεβαιώσεις συμμετοχής
           υποβάλλονται μέχρι την Δευτέρα14-11-11  στο  γραφείο του συντονιστή του τουρνουά
Ν  Ξυλούρη & Π Φούμη –Πατέλες ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΑΠΚΗ    Tηλ:  2810215086 Φάξ: 2810215099
            
           Η  κλήρωση   θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16-11-11 και  ώρα12.00
           στο γραφείο του συντονιστή του τουρνουά
Το τουρνουά θα διεξαχθεί   Νοέμβριο -Δεκέμβριο 2011

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ανάλογα με τη συμμετοχή των ομάδων ανά κατηγορία  , η τεχνική Επιτροπή θα αποφασίσει το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων και θα καταρτίσει το ανάλογο πρόγραμμα κατά κατηγορία   

ΑΡΘΡΟ 5Ο  : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:    Οι ομάδες αγωνίζονται 5Χ5  ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 6ΑΡΕΣ                                                                                                                                     
1 . οι  ομάδες  πρέπει  να  παρουσιάσουν  τουλάχιστον  οκτώ  αθλητές έτοιμους να  αγωνιστούν  
 και  μέχρι  12                 
2 . διάρκεια  αγώνα  τέσσερα  (4)  οκταλεπτα  καθαρού  χρόνου
3 . διάλειμμα  μεταξύ των  οκταλεπτων  3  λεπτά 
4 . διάρκεια επίθεσης 24   δεύτερα
5.  ταιμ  άουτ  ένα (1)  για κάθε ομάδα  μόνο στο τέταρτο  οκταλεπτο.
6 . μέχρι  και το  τρίτο  οκταλεπτο  πρέπει  να  έχουν  αγωνιστεί  όλοι   οι αθλητές που εχουν δηλωθει στο    φύλλο αγώνα   και βρίσκονται στο γήπεδο, και  να  εχουν  αγωνιστεί  τουλάχιστον  1 οκταλεπτο                                                                                                            
7 . αν    η  α  ομάδα  έχει 8-9-10-11  αθλητές  στο  γήπεδο , η  β  ομάδα  έχει το δικαίωμα  να  αγωνισθεί  αντίστοιχα  με  8-9-10-11  αθλητές                
8. αλλαγές  επιτρέπονται  μόνο  στο  τέταρτο  οκταλεπτο, εκτός  ειδικών περιπτώσεων  τραυματισμός  αθλητή  κλπ                                                ΑΡΘΡΟ 6Ο :  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Στους αγώνες  θα ισχύει η παρακάτω βαθμολογία.
Ο νικητής λαμβάνει 2 βαθμούς ο ηττημένος λαμβάνει 1βαθμο.
Νικήτρια  ανακηρύσσεται  η ομάδα που συμπληρώνει τους περισσότερους βαθμούς.
Μηδενίζεται η ομάδα που αδικαιολόγητα δεν εμφανιστεί την καθορισμένη ώρα στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνιστεί.
Σε περίπτωση που για σοβαρό λόγο ομάδα δεν εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο , ο λόγος αυτός θα εξεταστεί από την τεχνική επιτροπή μόνο εάν έχει εμπρόθεσμα ( πριν τον αγώνα ) ενημερωθεί ο συντονιστής και οπωσδήποτε ο διαιτητής του αγώνα ώστε να γίνει σχετική αναφορά στο Φύλλο αγώνα.
Μηδενίζεται ομάδα (μετά από απόφαση της τεχνικής, επιτροπής ) που καταστεί υπαίτια από τον διαιτητή οριστικής διακοπής του αγώνα για οποιονδήποτε λόγο , ο οποίος περιγράφεται στο Φύλλο αγώνα και στην έκθεση του διαιτητή..
Αποβάλλεται αυτοδικαίως από την συνέχεια των αγώνων ομάδα που συγκεντρώνει 2 μηδενισμούς

ΑΡΘΡΟ 7Ο  : ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ:
Τους αγώνες θα διαιτητεύσουν επίσημοι διαιτητές και κριτές εν ενεργεία  που   θα ορίζονται από τους  εκπροσώπους των συνδέσμων διαιτητών και κριτών              
Προς τούτο πριν την έναρξη του τουρνουά η Οργανωτική επιτροπή θα ζητήσει και θα λάβει από τον Σύνδεσμο διαιτητών και κριτών , σχετικό κατάλογο διαιτητών  και κριτών  από τον οποίο οι εκπρόσωποι των συνδέσμων στην τεχνική επιτροπή  θα ορίζουν διαιτητές  και κριτές στους αγώνες.                                                                               
Η συμμετοχή των διαιτητών και κριτών στους αγώνες θα εγκριθεί από την οργανωτική επιτροπή .
Σε περίπτωση διακοπής αγώνα για οποιονδήποτε λόγο  ο  διαιτητής υποβάλει σχετική έκθεση μαζί με το Φύλλο αγώνα.

AΡΘΡΟ 8Ο:  ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ-   ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.
                  
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των αθλούμενων στο τουρνουά είναι να έχει προηγηθεί η ιατρική τους εξέταση και η προς τούτο έγκριση συμμετοχής τους σε  αθλητικές δραστηριότητες  ή αγώνες.
Αυτό αποδεικνύεται από την προς τούτο βεβαίωση του ιατρού  ( παιδίατρου ή   παθολόγου ή  καρδιολόγου,  ή ιατρού γενικής ιατρικής ή αθλητίατρου   ) στην υποβληθείσα ονομαστική  ανά ομάδα κατάσταση, ή στην ατομική ιατρική γνωμάτευση. .
Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ αναλαμβάνει την ευθύνη ορισμού και παρουσίας  ιατρού κατά την διάρκεια τέλεσης των αγώνων.
Η παρουσία ιατρού στους αγώνες πιστοποιείται από τον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα  ο οποίος υποχρεούται να μην ξεκινήσει ή να διακόψει τον αγώνα εάν δεν υπάρχει ιατρός.
Εάν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας διαγωνιζομένου (αθλούμενου ή διαιτητή ) κατά την διάρκεια ενός αγώνα , προκύψουν στην συνέχεια ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις, ο διοργανωτής   ΔΟΠΑΦΜΑΗ, ουδεμία ευθύνη φέρει.

ΑΡΘΡΟ 9Ο :  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.
Θα χρησιμοποιηθούν  τα κλειστά γυμναστήρια  ΛΙΝΤΟ –ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΔΑΠΚΗ-ΒΑΚ-2 ΑΟΡΑΚΙΑ
Ημέρες αγώνων : ΔΕΥΤΕΡΑ –ΤΕΤΑΡΤΗ- ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
Πέραν των αναφερομένων στα άρθρα της παρούσης υποχρεώσεων των ομάδων για συμμετοχή στο τουρνουά , οι ομάδες για να αγωνιστούν υποχρεούνται:
1.Να προσέρχονται έγκαιρα στο γήπεδο , δηλ. να είναι έτοιμες να αγωνιστούν
   την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα με 8 μέχρι 12 αθλητές- τριες  
2.Να προσκομίζουν προς τούτο την θεωρημένη από τον συντονιστή τουρνουά κατάσταση των
   αθλητών. (μαζί με την ιατρική βεβαίωση ομαδική ή ατομική)
3.Να φέρουν οι αθλητές κατάλληλη αθλητική περιβολή κατά την διάρκεια του αγώνα.
4.Η συμμετοχή των αθλητών –τριών θα βεβαιώνεται με   ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ με φωτογραφία ή με οποιοδήποτε ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Που φωτοτυπία αυτών θα κατατίθενται στο γραφείο του συντονιστή του τουρνουά και τα πρωτότυπα θα τα κρατάει ο εκπρόσωπος της ομάδας στον αγώνα και θα τα επιδεικνύει στο διαιτητή και σημειωτή  εφόσον του ζητηθούν                                                 
Ο έλεγχος και η τήρηση των παραπάνω είναι ευθύνη του ορισθέντα διαιτητή

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΓΩΝΑ  


ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Με ευθύνη του διαιτητή , συντάσσεται φύλλο αγώνα στο οποίο αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των αθλητών , προπονητών, συνοδών, ιατρού   διαιτητού και κριτών (σημειωτή –χρονομέτρη ) και φέρει τις  ανάλογες  υπογραφές

ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Επιτρέπεται να υποβληθούν ενστάσεις μόνο για περιπτώσεις κακής συμμετοχής και πλαστοπροσωπίας.
Ενστάσεις για κακή διαιτησία δεν θα γίνονται δεκτές
Καταγράφονται στο Φύλλο αγώνα και εκδικάζονται από την Τεχνική επιτροπή Οπωσδήποτε πριν τους αγώνες της επόμενης αγωνιστικής και αφού προηγουμένως εντός 48 ωρών από την ώρα λήξης του συγκεκριμένου αγώνα , εφ όσο υπάρξει έγγραφη υποστήριξη από πλευράς ενιστάμενου στο γραφείο του συντονιστή τουρνουά.
Σε περίπτωση ένστασης σε βάρος αθλητή για οποιονδήποτε λόγο , την ευθύνη προσκόμισης στοιχείων έχει η ενιστάμενη ομάδα

ΑΡΘΡΟ 13 :  ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πέραν του προπονητή και των αθλητών , στους πάγκους των ομάδων , δικαιούται να παρευρίσκεται ένας συνοδός του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στο Φ.Α.
Το κάπνισμα στους πάγκους απαγορεύεται. Ο διαιτητής αποβάλει από τον αγωνιστικό χώρο οποιοδήποτε άτομο παραβαίνει την απαγόρευση αυτή και καταχωρεί την απόφαση του αυτή στο Φ.Α. εφόσον πρόκειται περί μέλους ομάδας.
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα ρυθμίζεται από την οργανωτική επιτροπή του τουρνουά.

ΑΡΘΡΟ 14Ο  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΞΟΔΑ:
Ο Δημοτικός Οργανισμός θα καλύψει τα έξοδα διαιτησίας –κριτών (σημειωτών ,χρονομέτρων ) και ιατρών .και επάθλων    Η δαπάνη αυτή θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΟΠΑΦΜΑΗ
Η αμοιβή των διαιτητών–κριτών (σημειωτών, χρονομέτρων )ιατρών –, ορίζεται ανά αγώνα                   
ΑΜΟΙΒΕΣ :             
                                                                                                                                                                                 
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ       ΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ                 
17. 00   €   
κριτές                   ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ
12. 00   €   
                             ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ                                            
12. 00   €
                             ΙΑΤΡΟΣ              
17 .00   €                                                                                                                                                   
                                                      Μείον τις νόμιμες κρατήσεις
ΕΣΟΔΑ:
1.Η συμμετοχή κάθε  σωματείου  επιβαρύνεται με παράβολο  15,00  € για κάθε ομάδα για την οποία υποβάλλει  δήλωση-αίτηση συμμετοχής    και  κατάσταση-βεβαίωση  συμμετοχής των αθλητών ανά κατηγορία-ομάδα
Το ποσό αυτό κατατίθεται υπέρ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  και αποδεικνύεται με το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης , το οποίο προσκομίζεται μέχρι την ημέρα κλήρωσης των αγώνων στο γραφείο του  συντονιστή του τουρνουά.
Ομάδα η οποία δεν καταβάλει το παράβολο και δεν προσκομίσει το σχετικό αποδεικτικό εξαιρείται της κλήρωσης και αποκλείεται από τους αγώνες.

ΑΡΘΡΟ 15Ο ΕΠΑΘΛΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
Σε όλα τα σωματεία- θα απονεμηθούν αναμνηστικές  πλακέτες ,
Σε όλους τους συμμετέχοντες  θα απονεμηθούν αναμνηστικά μπλουζάκια ,  διπλώματα και μετάλλια στις τρεις πρώτες ομάδες ανά κατηγορία
Τα έπαθλα αυτά και οι απονομές θα αποδοθούν σε ειδική τελετή λήξης που θα διοργανώσει ο Δημοτικός Οργανισμός
     

                                             
                                                                 Για το Δ.Σ. ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                                      Ο Αντιπρόεδρος  και
                                                            αρμόδιος για θέματα αθλητισμού

      

                                                              BΑΡΔΑΒΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    

Share on Google Plus

About kreta

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.